پشت چراغ قرمرپسرک با چشمانی معصوم ودستانی کوچک گفت:

 

 

چسب زخم نمیخواهید؟ پنج تا صدتومن

 

 

آهی کشیدم و با خود گفتم

 

 

تمام چسب زخمهایت را هم که بخرم

 

 

نه زخمهای من خوب میشودنه زخمهای تو…

♥ ۱۳٩۱/۱٢/۱٥ ساعت ۱٠:٥۱ ‎ب.ظ توسط مهدی نصراللهی: نظرات ()