تو شب های تنهاییم این اهنگ محسن یگانه تنها مونس من بود:

من بی تو هیچم تو باورم نکن  خیسن ز گریه تنها ترم نکن

عاشق نبودم تا با تو سر کنم  اتش نبودم خاکسترم نکن

اگه عاشقت نبودم اگه بی تو زنده بودم تو بمون که بی توغصه می خورم

اگه دل به تو نبستم اگه این منم که هستم ولی از هوای گریه ات پرم

اگه شکوه دارم از تو اگه بی قرارم از تو  تو بمون که اشیانه ام تویی

به هوایت ای ستاره به تو می رسم دوباره اگه عاشقم بهانه ام تویی

دل کنده بودم از هم زبونیت پنهون نکردی از من نشونیت

من پا کشیدم از عهده بسته ام تو پا فشردی بر مهربونیت

اگه هم زبون نبودم اگه مهربون نبودم چه کنم دل این دل شکسته رو

اگه سرد و مرده بودم اگه پر نمی گشودم به تو بستم این دو بال خسته رو

اگه عاشقت نبودم اگه بی تو زنده بودم تو بمون که بی توغصه می خورم

اگه دل به تو نبستم اگه این منم که هستم ولی از هوای گریه ات پرم

اگه شکوه دارم از تو اگه بی قرارم از تو  تو بمون که اشیانه ام تویی

به هوایت ای ستاره به تو می رسم دوباره اگه عاشقم بهانه ام تویی