سلطه گری را گفتند چه خوری ؟

گفت: گوشت ملت

گفتند:چه نوشی ؟ گفت: خون ملت…………
گفتند: چه پوشی ؟ گفت: پوست ملت

وی را گفتند از چه راه اینها را بدست میاوری ؟

گفت: از جهل مردمان!
گفتند، ازجهل چگونه نگهداری و مراقبت میکنی؟

گفت در جعبة‌ طلائی خرافات

♥ ۱۳٩۱/۱۱/۱٦ ساعت ۱۱:۳۱ ‎ق.ظ توسط مهدی نصراللهی: نظرات ()