کارگر خسته ای سکه ای از جیب کت کهنه اش در آورد

تا صدقه دهد، ناگهان جمله ای روی صندوق دید و منصرف شد

  صدقه عمر را زیاد میکند

[ ۱۳٩۱/۱٠/٢٩ ] [ ۱٢:٢۱ ‎ب.ظ ] [ مهدی نصراللهی ]