کارگر خسته ای سکه ای از جیب کت کهنه اش در آورد

تا صدقه دهد، ناگهان جمله ای روی صندوق دید و منصرف شد

  صدقه عمر را زیاد میکند

♥ ۱۳٩۱/۱٠/٢٩ ساعت ۱٢:٢۱ ‎ب.ظ توسط مهدی نصراللهی: نظرات ()