دارم از تنهایی می پوسم و میمیرم و ای کاش
که تو بودی تا ببینی حال و روزم
اینه سرنوشتم انگار با یه دنیا آه و حسرت
تا همیشه چشم به راه تو بدوزم
مثل بارون بهاری تار و تاریکم و دنبال بهونه ام تا ببارم از غم تو