هیچکس همراه نیست.

تنهای اولدل شکسته

 

 

یه نصیحت:

از کنار هیچ پیرزنی بی تفاوت نگذر شاید زلیخای آینده تو باشد !

.....................

مرا دوست بدار  اندکی ، ولی خَرَکیسبز

....................

 

خسیسه از یکی میپرسه چیکار میکنید که زنهاتون دوستون دارن؟!!
میگه مثلا وقتی داره ظرف میشوره بغلش میکنم نازش میکنم بوسش میکنم
خسیسه میگه شیرم همینجوری باز !!؟

....................

:بابا ما خرابتیم! تازه هرکی از کنار ما ردمیشه میگه این خراب شده مال کیه !؟

.................

 

 

آدم باید عین مرسوله پستی سفارشی باشه
یکی باشه همیشه تحویلش بگیره، بگیرتش تو بغل
امضا هم بده که تحویل گرفته شده، پس گرفته نمیشود

.................

خدایا کاش زود پیر بشم

اخه هنوزم خونه سالمندان مختلطه