اهای آقا پسر ....

* دختری که تا مسخره بازی در میاری نگات میکنه
و چشاش برق میزنه و زیر لب میگه "عزیزم"...

*دختری که روسری بد رنگی رو که واسش خریدی
با کلی ذوق و شوق میپوشه میاد پیشت تا تورو ببینه ...

* دختری که وقتی اعصابت از یه جا دیگه داغونه سر اون خالی می کنی
اما فقط دستتو میگیره هیچی نمیگه ...

* دختری که وقتی تو خیابون با هم قدم میزنید
یه پسر خوشتیپ تر از تورو میبینه بیشتر خودشو بهت میچسبونه

* دختری که روز زن یه شاخه گل براش می خری با یه لبخند غمگین میگه "خودت واسم مهمی"

"" این دخترو حق نداری اذییت کنی؛
می فهمی !!!
حق نداری؛ ""

*********

آهای ...
با شمام دختر خانم
!!

* پسری که از این سرِ شهر میکوبه میاد دنبال تو

* پسری که بدون ترس و محکم, همه جا دستاشو دورت حلقه میکنه

* پسری که اس ام اساش کوتاه هست اما پر احساسه

* پسری که دستات رو تو چراغ قرمزِ خیابونا محکمتر میگیره

* پسری که بی هوا برات اس ام اس های غمگین میفرسته

* پسری که تو بیرون رفتنای دسته جمعی ساکت تر از همیشه است

* پسری که وقتی داری حرف میزنی تو صورتت لبخند میزنه

* پسری که موهاتو از جلوی چشمات میزنه کنار

* پسری که وقتی تو خودتی , قلقلکت میده !!

"" این پسر رو
حق نداری اذیت کنی؛ حق نداری