هروقت دیدین نمیتونین از شر کسی خلاص شید وانمود کنید که عاشقش شدید…
 

خودش ولتون میکنه