صدا میکنم تو را
این جانی که میگویی جانم را میگیرد !!!

نزن این حرف ها را !!!
دل من جنبه ندارد

وقتی نیستی دمار از روزگارم در میاورد …

♥ ۱۳٩۱/۸/٧ ساعت ۱۱:٥٦ ‎ق.ظ توسط مهدی نصراللهی: نظرات ()