ایــن بــار هــم کــه
تــاول پــاهــایــم خشــک شــود،
دوبــاره عاشقــت میشــوم!
دوبــاره راه مــی افتــم!
دوبــاره
گــم مــیشــوم . . .

♥ ۱۳٩۱/۸/٧ ساعت ۱۱:٥۳ ‎ق.ظ توسط مهدی نصراللهی: نظرات ()