بگو سرگرم چی بودی که اینقدر ساکت وسردی

خودت ارامشم بودی خودت دلواپسم کردی

ته قلبت هنوز باید یه احساسی به من باشه

چقدر باید بمونم تا یکی مثل تو پیداشه

توروز و روزگار من بی تو روزهای شادی نیست

تو دنیای منی اما به دنیا اعتمادی نیست

 

سلام ای ناله ی بارون

سلام ای چشمای گریون

سلام روزهای تلخ من هنوز هم دوستش دارم

سلام ای بغض تو سینه سلام ای اه ایینه

سلام شبهای دل کندن هنوز هم دوستش دارم

 

نمی دونی تو این روزها چقدر حالم پریشونه

دلم با رفتنت تنگو دلم با بوندنت خونه

خراب حال من بی تو نمیتونم که بهتر شم

تو دستهای تو گل کردم بذار با گریه پرپر شم

 

یه بی نشونم تو این خزون  ، یه بی نشونم تو این خزون

منو از خودت بدون؛منو از خودت بدون

یه بی نشونم تو این خزون ؛یه بی قرارم یه نیمه جون؛منو از خودت بدون؛منو از خودت نرون

 

سلام ای ناله ی بارون

سلام ای چشمای گریون

سلام روزهای تلخ من هنوز هم دوستش دارم

سلام ای بغض تو سینه سلام ای اه ایینه

سلام شبهای دل کندن هنوز هم دوستش دارم