دوستی اتفاق است ، جدایی رسم طبیعت ، طبیعت زیباست

نه به زیبایی حقیقت ، حقیقت تلخ است ، نه به تلخی جدایی ،

جدایی سخت است نه به تلخی “تنهایی

[ ۱۳٩۱/٤/٢٤ ] [ ۱٠:٠٩ ‎ق.ظ ] [ مهدی نصراللهی ]