مردی تو یک فروشگاه بزرگ به یه دختر زیبا میرسه و میگه : خانم من زنمو اینجا گم کردم ناراحت نمی شید اگه کمی با شما صحبت کنم ؟
دختر : چرا ؟!
مرد : چون هر بار که با یه دختر خوشگل صحبت می کنم زنم یهو پیداش می شه

---------------------------------------------

 

 

 

من نگویم که مرا از قفس آزاد کنید  / ماده ای در قفس اندازیدو دلم شاد کنید !
 
 
قناری دکتر شریعتی(

 -----------------------------------

بعضی وقتها عقل آدم یه چیز میگه و دلش یه چیز دیگه !
اصلاً هر دو شون غلط کردن آدم باید ببینه زنش چی میگه !