هیچ میدانی چرا چون موج

در گریز از خویشتن پیوسته می کاهم؟

زان که بر این پرده ی تاریک

این خاموشی نزدیک

آنچه میخواهم نمی بینم

وآنچه می بینم نمی خواهم

شفیعی کدکنی

♥ ۱۳٩٥/٧/٢٤ ساعت ٧:٥٩ ‎ب.ظ توسط مهدی نصراللهی: نظرات ()