گر می نخوری طعنه مزن مستانرا
بنیاد مکن تو حیله و دستانرا

تو غره بدان مشو که می مینخوری
صد لقمه خوری که می غلام‌ست آنرا

♥ ۱۳٩٥/٦/۱ ساعت ٥:۱٩ ‎ق.ظ توسط مهدی نصراللهی: نظرات ()