شیشه ای مشکند… یک نفر می پرسد که چرا شیشه شکست؟

یک نفر می گوید: شاید رفع بلاست،

دیگری می گوید: شیشه را باد شکست؟

دل من سخت شکست. هیچ کس هیچ نگفت.

از خودم می پرسم: ارزش قلب من ازشیشه یک پنجره هم کمتر بود؟

♥ ۱۳٩۱/۳/۳۱ ساعت ٥:٢٥ ‎ب.ظ توسط مهدی نصراللهی: نظرات ()