کــــــجـا !!؟

همـین جــــاسـت آغــوشِِ مـن !

که روزی هـــزار بـــار میــخـوانــمت کـه :

بیــــــــــا...

و تـــو ..

هــر بـــار ..

بــا شیطــنتـی تمـــــــام !

صــــدا نــــازک میـکنــــی ..

و بـــاز هـــم مـی پـــرســـی :

کجــــــــــــــــا !!

♥ ۱۳٩٥/۱/٢۳ ساعت ٩:٤٦ ‎ب.ظ توسط مهدی نصراللهی: نظرات ()