گل عشق را در دست میگیرم و هی زیر لب زمزمه میکنم دوسم داره دوسم نداره
با ترس تک تک گلبرگهارا یواش یواش میکنم و همچنان زمزمه میکنم
برای ادامه دادن مردد هستم ولی نه! میترسم!
چشمهایم را بسته نیت میکنم”دوسم داره” و همه ی گلبرگ ها رو یهو میکنم

♥ ۱۳٩۱/۳/٢۳ ساعت ۱٠:۳٦ ‎ق.ظ توسط مهدی نصراللهی: نظرات ()