من میخوام قفل سکوتو بشکنم صدامو تا اوج ابرا ببرم

میخوام از باغ دلم شاخ گلی  واسه ادمای عاشق ببرم

من میخوام تو دفتر نقاشیام عکس ماهی رو تو دریابکشم

واسه مرغ عشق تنهای دلم قفسی قد یه دنیا بکشم

من میخوام بی رنگ بیرنگ بمونم از فراسوی دل تنگ بخونم

میخوام از عشق کبوترا کلاغ از وصال شیشه و سنگ بخونم