میدانم عطر تن تو به فراموشی سپارده نمیشود!
باد هم میداند چگونه مرا دیوانه کند،
مدام عطر تو را از پس کوچه های خیال من عبور میدهد!


این ماجرا به سر نمیاید!
این بار خودت را به باد بسپار …

 

♥ ۱۳٩٤/۱٢/۱٤ ساعت ۱٠:۱٦ ‎ب.ظ توسط مهدی نصراللهی: نظرات ()