میگویند :

نویسنده ها "سیگار" میکشند

نقاش ها "تابلو"

زندانی ها "تنهایی"

دزد ها "سرک"

مریض ها "درد"

بچه ها "قد"

و من برای کشیدن

تنها "نفس های تو" را

انتخاب میکنم

♥ ۱۳٩٤/۱٢/٩ ساعت ٥:٢٤ ‎ق.ظ توسط مهدی نصراللهی: نظرات ()