زنـבگے زیباسـتـــ ....

 

بــﮧ زیبایے چشمهاے پـُـفـ ڪرבه از هِق هِق هــآے شَبــآنـﮧ

 

بــﮧ زیبایے بغــض نَفَس گیـر روزانــﮧ...

 

بــﮧ زیبایے قلبــِ تڪـﮧ تڪـﮧ شُده اَزشڪستنهاے بیشمـآر...

 

بــﮧ زیبایے نفسے ڪــﮧ از تَنگے بالـا نمیایــَב

 

بــﮧ زیبایے تمام شُـבטּ تـבریجے مـטּ ...

 

آرےزنـבگے زیباستــ ـــ...! 

♥ ۱۳٩٤/۱٠/۱٩ ساعت ۱:٥٧ ‎ق.ظ توسط مهدی نصراللهی: نظرات ()