فقط با سایه ی خودم خوب میتوانم حرف بزنم ، اوست که مرا وادار به حرف زدن می کند

فقط او میتواند مرا بشناسد ، او حتماً می فهمد ... می خواهم عصاره ، نه ، شراب تلخ زندگی خودم را چکه چکه در گلوی خشک سایه ام چکانیده به او بگویم:

" ایــن زنـــــدگــــی ِ مـن اســت

صادق هدایت

♥ ۱۳٩٤/۱٠/۱٢ ساعت ٢:٥۱ ‎ق.ظ توسط مهدی نصراللهی: نظرات ()