دلــــم گــرفـتـه اســت …

 

 نــه اینــکه کـسی کاری کــرده باشــد نــه …

 

 مــن آنقــدر آدم گــریــز شــده ام

 

کــه کـسی کارش بــه اطــرافــ مــن هــم نمی رســد..

 

دلــم گــرفتـه اســت که آنچــه هستــم را نـمی فــهمـند …

 

و آنچــه هـستـنـد را مــیپـذیــرم …

 

و دنیـا هــم بـه رویــش نمی آورد ایــن تنــاقــض را

♥ ۱۳٩٤/٧/۸ ساعت ٩:٠٦ ‎ق.ظ توسط مهدی نصراللهی: نظرات ()