پـــایــیـــز اســـتـــ ؛


انـــار نیــســتــم کــه بــرســم بــه دســـتــهــای تـــو


بــرگـــم…


پــر از اضـــطـــرابــ افـــتـــادنــــم...

♥ ۱۳٩٤/٧/۸ ساعت ٩:٠٢ ‎ق.ظ توسط مهدی نصراللهی: نظرات ()