گـاهـى …
دلـت”بـه راه” نیسـت !!
ولـى سـر بـه راهـى …
خـودت را میـزنـى بـه “آن راه” و میـروى …
و همـه ،
چـه خـوش بـاورانـه
فکـر میکننـد … کـه تــــو … “روبـراهـى”….!
♥ ۱۳٩٤/۳/۱٥ ساعت ٦:٢٩ ‎ق.ظ توسط مهدی نصراللهی: نظرات ()