اسراف میکنم در دوست داشتنت

خدا

اسراف کنندگان  عاشق را

دوست دارد…

♥ ۱۳٩٤/۱/٢٤ ساعت ٥:٢٤ ‎ب.ظ توسط مهدی نصراللهی: نظرات ()