نشستم با خودم منطقی فک کردم...

به این نتیجه رسیدم که هیچ کس کامل نیست 

هر کسی تو دنیا بعضی چیزا رو داره 
بعضی چیزارو نداره... 
مثلا خود من 

.

.
معرفت دارم 
ولی لنگه ندارم 

والااااا 
آدم باید این چیزا رو قبول کنه دیگه!

 

یه لحظه تصور کن عشق من باشی

.

.

.

.

دیدی چه حالی داد ؟؟؟

خوب بسه نفر بعدی لطفا

(صفم رعایت کنید خواهش)