تابستان را که داغ نبودنت کردی

پاییز را سرد نبودن نکن

گناه دارد……