خدا را چه دیدی ؟
یک روز بیشتر
ساعتی

لحظه ای

با من بمان
شاید خنده ای پشت لب هایت
قطره ای پشت پلک هایت جا مانده باشد

♥ ۱۳٩۳/۸/٢ ساعت ۱:٠٥ ‎ب.ظ توسط مهدی نصراللهی: نظرات ()