خداوندا دوستانی دارم که روزگار

 فرصت دیدارشان را کمتر نصیبم میگرداند

 اما تو خود میدانی که یادشان در دلم جاوید است

 دوستانی که رسمشان معرفت

 کردارشان جلای روی و یادشان صفای دل است

 پس آنگاه که دست نیاز سوی تو بر می آورند

 پر کن دستشان را از آنچه که در مرام خدایی توست

((تقدیم به همه دوستان وبلاگیم))