نیشخندببخشید دیدم مهدی نیست روحیتون خرابه گفتم شاد شید اگه بیاد ببینه همچین اهنگی گذاشتم سرشومیکوبه به دیوار دوست داشتم .............زبانمهدی سلیقه نداره .....ازطرف نخوددددیییی ....چقدم به شخصیتش میخوره.............خخخخخخخخخخ