Persian Boy
نماد عشق و صلحه نماد بی ریایی واسه وطن میمیره جوون اریایی
نويسندگان
» من هرچه بی قرارترم...بی صدا ترم :: ۱۳٩٦/۸/۱۳
» این درد دل است آخر افسانه نمیخوانم :: ۱۳٩٦/۸/۱۳
» دل از نشانه بیفتد :: ۱۳٩٦/٧/٢٤
» دارم سخنی با تو و گفتن نتوانم :: ۱۳٩٦/٦/٧
» وای از این بی دردیها خدایا :: ۱۳٩٦/٦/٧
» من حسادت می‌کنم :: ۱۳٩٦/٦/٢
» عاشق صادق :: ۱۳٩٦/٥/٥
» درکنـــــــــــج دلــم عشق کســی خانــــه ندارد :: ۱۳٩٦/٤/٩
» دوگام مانده به هم، سیبی از هوا افتاد :: ۱۳٩٦/٤/٩
» بگذار سر به سینه ی من تا که بشنوی :: ۱۳٩٦/٤/٩
» به پاس صحبت دیرین ، خدای را :: ۱۳٩٦/٤/٩
» ازرده‌ام خــواهــی چــرا، آخــر شــبــی از در درآ :: ۱۳٩٦/٤/٩
» رج به رج نقش تو را بافته بر دار غزل! :: ۱۳٩٦/۳/٤
» هـنوز پـیرهنم را نشـسته می پوشم :: ۱۳٩٦/٢/۱٩
» من عابری«فلک»زده‌ام :: ۱۳٩٦/٢/۱٩
» از تو تصویری فقط در قاب رویا مانده است :: ۱۳٩٦/٢/۱٩
» ماه خندید که من چشم به «خود» دوخته ام :: ۱۳٩٦/٢/۱٥
» رسمِ زندان است :: ۱۳٩٦/٢/۱٥
» هیچ کس این همه اندازه ی من تنها نیست :: ۱۳٩٦/٢/۱٥
» دفترچه ی خیسی که روی میز دارم :: ۱۳٩٦/٢/۱٥
» هوای چشم های من کمی تا قسمتی ابری است :: ۱۳٩٦/٢/۱٥
» نیمی از گله ی ما را سگ چوپان خورده ! :: ۱۳٩٦/٢/۱٥
» توهم تنها شدی یانه :: ۱۳٩٦/٢/۱٥
» به دست آور دل من را :: ۱۳٩٦/٢/۱۱
» به اخمت خستگی در می رود ،لبخند لازم نیست :: ۱۳٩٦/٢/۱۱
» چادر گلگلی ات را کفنم کن، مُردم :: ۱۳٩٦/٢/۱۱
» به جای گرمی آغوش، دست رد شده ایم :: ۱۳٩٦/٢/۱۱
» دلم برای تو تنگ شده است :: ۱۳٩٦/٢/٩
» عیب نتوان کرد :: ۱۳٩٦/٢/٩
» جرات نمی کنم دوستت نداشته باشم :: ۱۳٩٦/٢/٩
» کو امیدی که دگرباره هم آغوش تو گردم؟ :: ۱۳٩٦/٢/٩
» خـــون ایتـــام شماست :: ۱۳٩٦/٢/٩
» تو کیستی، که من اینگونه بی تو بی تابم؟ :: ۱۳٩٦/٢/٧
» بس است آمدن و رفتن نفس ما را :: ۱۳٩٦/٢/٧
» شب که آرام تر از پلک تو را می بندم :: ۱۳٩٦/٢/٧
» رفتم اما دل من مانده بر دوست هنوز :: ۱۳٩٦/٢/۱
» می خواهم در آغوشت سپارم جان :: ۱۳٩٦/٢/۱
» که هیچ کس نتواند گرفت جای تو را :: ۱۳٩٦/٢/۱
» سر بــه سینه ی من در سکوت :: ۱۳٩٦/٢/۱
» همصحبتی شعله و باد، آتش و اسفند :: ۱۳٩٦/٢/۱
» من بی تو پریشان و تو انگار نه انگار... :: ۱۳٩٦/۱/٢۸
» چیزی که نیست :: ۱۳٩٦/۱/٢۸
» بوسه یعنی به لبت عشق، فشار آورده :: ۱۳٩٦/۱/٢۸
» اسراف در زیبایی :: ۱۳٩٦/۱/٢۸
» خداحافظ... :: ۱۳٩٦/۱/٢۸
» تو آن بلای قشنگی :: ۱۳٩٦/۱/٢٥
» ناز شست روزها :: ۱۳٩٦/۱/٢٥
» هرجا که عاشقی به مراد دلش رسید :: ۱۳٩٦/۱/٢٤
» ز تمام بودنی ها ، تو همین از آن من باش :: ۱۳٩٦/۱/٢٤
» پری :: ۱۳٩٦/۱/٢٤
» بر احوال من نمی‌نگری :: ۱۳٩٦/۱/٢٤
» یکی را دست حسرت بر بناگوش :: ۱۳٩٦/۱/٢٢
» زمین چرکین است :: ۱۳٩٦/۱/٢٢
» نکند راست بگویند ؟ :: ۱۳٩٦/۱/٢٢
» از ما دوتن به یکی اکتفا کنید :: ۱۳٩٦/۱/٢٢
» وقتی غروب می شد :: ۱۳٩٦/۱/٢٢
» از آن من کجا :: ۱۳٩٦/۱/۱٩
» حکایت شاه و گدا :: ۱۳٩٦/۱/۱٩
» ابر می بارد و من می شوم از یار جدا :: ۱۳٩٦/۱/۱٩
» ۱۳٩٦/۱/۱٩ :: ۱۳٩٦/۱/۱٩
» شب گرد مبتلا :: ۱۳٩٦/۱/۱٩
» دامنت را بتکان قافیه پیدا بشود :: ۱۳٩٦/۱/۱٧
» دو راهی بوسیدنت :: ۱۳٩٦/۱/۱٧
» خوش تراش ها؟! :: ۱۳٩٦/۱/۱٧
» اتفاق هر شکستن، پشت ِ گرم و سردهاست :: ۱۳٩٦/۱/۱٧
» وقتی تو با من نیستی از من چه می ماند :: ۱۳٩٦/۱/۱٦
» بازیچه ایام دل آدمیان است :: ۱۳٩٦/۱/۱٥
» لذت عشق من و تو، نرسیدن به هم است :: ۱۳٩٦/۱/۱۱
» بانوی شعرم :: ۱۳٩٦/۱/۱۱
» ۱۳٩٦/۱/۱٠ :: ۱۳٩٦/۱/۱٠
» دردی که به در گفتم، دیوار! مرا بشنو :: ۱۳٩٦/۱/۱٠
» من راضیـــم بــــه داشتن او عذاب را :: ۱۳٩٦/۱/۱٠
» زندگی، این­طور اگر باشد، بمیرم بهتر است :: ۱۳٩٦/۱/٦
» آدم حسابش می کنی :: ۱۳٩٦/۱/٦
» هیچ‌وقت... :: ۱۳٩٦/۱/٦
» حال گل ، در چنگ چنگیز مغول :: ۱۳٩٦/۱/٤
» آغاز هزار و سیصد و بدبختی :: ۱۳٩٦/۱/۱
» هیچ انقلابی پیش نمی آید :: ۱۳٩٥/۱٢/٢٩
» تهمیــنه شـود همدم تنهایــــی رستم :: ۱۳٩٥/۱٢/٢٩
» کرشمه های صدایت :: ۱۳٩٥/۱٢/٢٩
» ۱۳٩٥/۱٢/٢۸ :: ۱۳٩٥/۱٢/٢۸
» دست‌هایش نمی‌لرزید :: ۱۳٩٥/۱٢/٢۸
» من این دوست داشتن را می ستایم :: ۱۳٩٥/۱٢/٢۸
» این چه عیدی و بهاری است که دارم بی تو :: ۱۳٩٥/۱٢/٢٥
» دلبرم! دخترِ مهتاب! تو هم بیداری؟ :: ۱۳٩٥/۱٢/٢٥
» روی هرچه زیباروست کم کرده :: ۱۳٩٥/۱٢/٢۱
» کارگران معدن :: ۱۳٩٥/۱٢/٢۱
» دل از تبر ببری :: ۱۳٩٥/۱٢/٢۱
» ماه بلندم :: ۱۳٩٥/۱٢/۱٩
» خاطر که حزین باشد :: ۱۳٩٥/۱٢/۱۸
» به امید صدایی :: ۱۳٩٥/۱٢/۱٧
» عروس اشک و آهم :: ۱۳٩٥/۱٢/۱٦
» اما دل من می تپد :: ۱۳٩٥/۱٢/۱٥
» آینه اکنون که هست، روی پریوار نیست :: ۱۳٩٥/۱٢/۱٤
» ۱۳٩٥/۱٢/۱٢ :: ۱۳٩٥/۱٢/۱٢
» کی به شود کارت :: ۱۳٩٥/۱٢/۱۱
» خیال محال :: ۱۳٩٥/۱٢/۱۱
» همان بعـــــــدا که نیســــــت :: ۱۳٩٥/۱٢/٦
» هوایش را داشته باش :: ۱۳٩٥/۱٢/٦
» چشم از دل نشان دارد :: ۱۳٩٥/۱٢/٦
» افسوس :: ۱۳٩٥/۱٢/٥
» بی همنفسی :: ۱۳٩٥/۱٢/۱
» تنم زخمی برف است :: ۱۳٩٥/۱۱/۳٠
» حسرت هم صحبتی‌ :: ۱۳٩٥/۱۱/٢٩
» منم آن شیخ سیه روز :: ۱۳٩٥/۱۱/٢٩
» هزار تکّه :: ۱۳٩٥/۱۱/٢۳
» اهای خبردار :: ۱۳٩٥/۱۱/٢۱
» دیوانه :: ۱۳٩٥/۱۱/٢۱
» دست های مرا با خودت ببر :: ۱۳٩٥/۱۱/٢۱
» ۱۳٩٥/۱۱/٢٠ :: ۱۳٩٥/۱۱/٢٠
» مترسک :: ۱۳٩٥/۱۱/٢٠
» دلم چه پر می زد :: ۱۳٩٥/۱۱/٢٠
» پیرمردی گرسنه و بیمار :: ۱۳٩٥/۱۱/٢٠
» گر مهربان خواهی مرا :: ۱۳٩٥/۱۱/٢٠
» ۱۳٩٥/۱۱/۱۸ :: ۱۳٩٥/۱۱/۱۸
» شده میلیونر شهری و روستایی!! :: ۱۳٩٥/۱۱/۱۸
» ما سیاهی لشگریم :: ۱۳٩٥/۱۱/۱٦
» غزل ناب نگاهت :: ۱۳٩٥/۱۱/۱٦
» محرم نیست :: ۱۳٩٥/۱۱/۱٦
» چه حیف بودی :: ۱۳٩٥/۱۱/۱٤
» یک نفر شاید نمک در کفش هایت کرده بود :: ۱۳٩٥/۱۱/۱۱
» کجای کار من پیش تو لنگ می زند :: ۱۳٩٥/۱۱/۱٠
» چقدر غصه مى خورم که هستى و ندارمت :: ۱۳٩٥/۱۱/٩
» دفتری پر از غزلم :: ۱۳٩٥/۱۱/٩
» کویر باور :: ۱۳٩٥/۱۱/۸
» خدای غیرمجــــاز :: ۱۳٩٥/۱۱/٥
» آنـلایـن تـریـن هـا... :: ۱۳٩٥/۱۱/۱
» مهره ی سرباز سفیدم :: ۱۳٩٥/۱٠/۳٠
» بعد از تو "باز" یارِ کبوتر نمی‌شود :: ۱۳٩٥/۱٠/٢٧
» برف بیست و پنج سالگی :: ۱۳٩٥/۱٠/٢٧
» باران شبی نم نم بیاید :: ۱۳٩٥/۱٠/٢٦
» برداری روسری :: ۱۳٩٥/۱٠/٢۳
» تبت آرام نشد :: ۱۳٩٥/۱٠/٢٢
» همیشه در دل همدیگریم و دور از هم :: ۱۳٩٥/۱٠/٢۱
» مرگ بعضی وقتها از درد دوری بهتر است :: ۱۳٩٥/۱٠/۱٧
» تنهای تنها میشوم :: ۱۳٩٥/۱٠/۱٦
» قماره :: ۱۳٩٥/۱٠/۱٦
» گاهى چند تن بیکار پیدا مى شود :: ۱۳٩٥/۱٠/۱٦
» با آبرویش زنده است :: ۱۳٩٥/۱٠/۱٤
» سفید روی غزل قامت :: ۱۳٩٥/۱٠/۱٢
» مرض مادرزاد :: ۱۳٩٥/۱٠/۱۱
» تنهایی این مرد :: ۱۳٩٥/۱٠/۱۱
» وقتی که حرفم محض پیری محترم باشد :: ۱۳٩٥/۱٠/۸
» اخمای پیشونیت :: ۱۳٩٥/۱٠/۸
» اولین و آخرین عشقم خواهی بود :: ۱۳٩٥/۱٠/٥
» از تو نیاید که دلشکن باشی :: ۱۳٩٥/۱٠/٥
» ز بس که بال زد دلم به سینه در هوای تو :: ۱۳٩٥/۱٠/٥
» گلچهره مپرس :: ۱۳٩٥/۱٠/۱
» دل ِ تنها به چه شوقی پی ِ یلدا برود؟ :: ۱۳٩٥/٩/۳٠
» خودتو برسون تو به دستایِ من :: ۱۳٩٥/٩/٢٧
» ۱۳٩٥/٩/٢٧ :: ۱۳٩٥/٩/٢٧
» دل تنگ گنه کار :: ۱۳٩٥/٩/٢٧
» مشقم کن :: ۱۳٩٥/٩/٦
» یه وقتایی…یه جاهایی :: ۱۳٩٥/٩/٦
» حال من پریشان است :: ۱۳٩٥/٩/٤
» تو را گم میکنم هر روز و پیدا میکنم هر شب :: ۱۳٩٥/٩/٤
» ماجرای من :: ۱۳٩٥/٩/٤
» لایق کف زدن هاى طولانیست :: ۱۳٩٥/٩/۱
» ایّها العزیز :: ۱۳٩٥/٩/۱
» دلباختن دلبرانه :: ۱۳٩٥/۸/٢٩
» زورق شکسته :: ۱۳٩٥/۸/٢٩
» مهر تو کم می‌شود، عشق من افزون چراست :: ۱۳٩٥/۸/٩
» نیست آرامم هنوز :: ۱۳٩٥/۸/۸
» کویرم :: ۱۳٩٥/۸/٦
» زیباترین انسانهایی که دیدم :: ۱۳٩٥/۸/٤
» شبیه کوه :: ۱۳٩٥/۸/٤
» دلم تنگ :: ۱۳٩٥/۸/٢
» زمانی صبور خواهی شد :: ۱۳٩٥/۸/۱
» رویای قشنگیست و اما شدنی نیست :: ۱۳٩٥/٧/۳٠
» سرانجام جوان :: ۱۳٩٥/٧/٢۸
» زن ها همه شعر میگویند :: ۱۳٩٥/٧/٢٧
» ماهی روی خاک :: ۱۳٩٥/٧/٢٧
» دست به دست مدعی شانه به شانه می روی :: ۱۳٩٥/٧/٢٤
» آنچه می بینم نمی خواهم :: ۱۳٩٥/٧/٢٤
» پاسخی سخت و درشت :: ۱۳٩٥/٧/٢٤
» دلم برای کسی تنگ است :: ۱۳٩٥/٧/٢٤
» روزی به او می رسید :: ۱۳٩٥/٧/۱٩
» پر دارد :: ۱۳٩٥/٧/۱٧
» می افتم :: ۱۳٩٥/٧/۱۳
» شعر حافظ در وصف حضرت ابوالفضل علیه السلام :: ۱۳٩٥/٧/۱۳
» جای خالی :: ۱۳٩٥/٧/٩
» جانی نیست :: ۱۳٩٥/٧/٩
» خبری از تو نباشه :: ۱۳٩٥/٧/٩
» کلمه ایم :: ۱۳٩٥/٧/٧
» ملکۀ زیبا و غمگینی :: ۱۳٩٥/٧/٧
» اسب چموش ذهنم :: ۱۳٩٥/٧/٧
» چنان تنهایِ تنهایَم :: ۱۳٩٥/٦/٢٩
» چطور دلت آمد :: ۱۳٩٥/٦/٢٦
» چه دردی داره هر روزم بدون تو تموم میشه :: ۱۳٩٥/٦/٢۳
» ۱۳٩٥/٦/٢٠ :: ۱۳٩٥/٦/٢٠
» من و گونه های خیسم به امید شانه هایت :: ۱۳٩٥/٦/۸
» 10 حقیقت رو راجع به شما :: ۱۳٩٥/٦/٧
» حتی به روزگاران :: ۱۳٩٥/٦/٦
» به اندازه غم تو را دوست دارم :: ۱۳٩٥/٦/٥
» یه سایه به جات :: ۱۳٩٥/٦/٤
» سیاستمداران و پوشک بچه :: ۱۳٩٥/٦/٤
» به عدالت نیازمندند :: ۱۳٩٥/٦/٤
» صد لقمه خوری که می غلام‌ست آنرا :: ۱۳٩٥/٦/۱
» با چه فسانه می روی :: ۱۳٩٥/٦/۱
» نــــاز همـراه حـیـــــا :: ۱۳٩٥/٥/۳۱
» لباس آبی :: ۱۳٩٥/٥/٢۸
» عادلانه نبود :: ۱۳٩٥/٥/٢۸
» درخت سوخته :: ۱۳٩٥/٥/٢۸
» ای همه وجود من،نبود تو نبود من :: ۱۳٩٥/٥/٢۸
» من چگونه بی‌ تو نگیرد دلم :: ۱۳٩٥/٥/٢٧
» می ایستانی :: ۱۳٩٥/٥/٢٧
» شعر کلاغ و عقاب :: ۱۳٩٥/٥/٢۳
» کلاغ های دمِ غروب :: ۱۳٩٥/٥/٢۳
» فتواهای عجیب وهابیت :: ۱۳٩٥/٥/٢۳
» کور دل :: ۱۳٩٥/٥/٢٢
» به چه کسی رفته :: ۱۳٩٥/٥/٢٠
» همای اوج :: ۱۳٩٥/٥/٢٠
» بَـــــــــــــــــــــــــــع :: ۱۳٩٥/٥/٢٠
» پیر :: ۱۳٩٥/٥/۱٩
» دشت بی حاصل :: ۱۳٩٥/٥/۱٧
» من پنجره ای باز شده رو به شمایم :: ۱۳٩٥/٥/۱٧
» میان رهگذران :: ۱۳٩٥/٥/۱٦
» گل آفتابگردون :: ۱۳٩٥/٥/۱۳
» بیش مرنجانم آرزوست :: ۱۳٩٥/٥/۱۳
» جناب خر :: ۱۳٩٥/٥/۱۳
» غلط! :: ۱۳٩٥/٥/۱٢
» غریبه :: ۱۳٩٥/٥/۱۱
» مژه ها و چشم یارم :: ۱۳٩٥/٥/۸
» نگاه ساده ات :: ۱۳٩٥/٥/٦
» چای بی تو :: ۱۳٩٥/٥/٥
» استفراغ چیست ؟ :: ۱۳٩٥/٥/٥
» بیا من رو بگییییر :: ۱۳٩٥/٥/٥
» تو بخندی :: ۱۳٩٥/٥/٤
» مگر نه این که انسانیم :: ۱۳٩٥/٥/۳
» اتفاق ساده :: ۱۳٩٥/٤/۳۱
» چه سلفی زشتی :: ۱۳٩٥/٤/۳٠
» دلــــــــــــــــــم نابودمی شود :: ۱۳٩٥/٤/۳٠
» داد من :: ۱۳٩٥/٤/۳٠
» پیر :: ۱۳٩٥/٤/٢٩
» پر میکشم از پنجره ی خواب تو تا تو :: ۱۳٩٥/٤/٢۸
» زندگی" باش نه "تفریح" :: ۱۳٩٥/٤/٢٧
» می‌بویم گیسوانت را :: ۱۳٩٥/٤/٢٧
» ۱۳٩٥/٤/٢٠ :: ۱۳٩٥/٤/٢٠
» گل خشک :: ۱۳٩٥/٤/۱٩
» شانه های تو :: ۱۳٩٥/٤/۱٤
» فرود بیا پرنده ام :: ۱۳٩٥/٤/۱٢
» غافل ازین لب :: ۱۳٩٥/٤/۱٠
» کاش بودی :: ۱۳٩٥/٤/۱٠
» درون آینۀ روبه‌رو چه می‌بینی :: ۱۳٩٥/٤/٦
» نه فرشته ام نه شیطان :: ۱۳٩٥/٤/٦
» پناه میبرم «به خدا»، :: ۱۳٩٥/٤/۳
» ﺧﻮﺩﺕ ﺭﺍ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﮐن :: ۱۳٩٥/٤/٢
» هرگز به مشکلاتتون لبخند نزنید :: ۱۳٩٥/۳/۳٠
» چشمم خیسه :: ۱۳٩٥/۳/٢٩
» دکتر گفت :: ۱۳٩٥/۳/٢٤
» هر چی تو بگی هر چی تو بخوای :: ۱۳٩٥/۳/٢٤
» گرچه ماه رمضان است بیاور جامی :: ۱۳٩٥/۳/٢۱
» کودک خواهر خویش :: ۱۳٩٥/۳/۱٦
» اندوه بزرگی ست چه باشی.. چه نباشی. :: ۱۳٩٥/۳/۱٤
» چقدر تو به من می آیی :: ۱۳٩٥/۳/۱٤
» عجیب نیست :: ۱۳٩٥/۳/۱٠
» از بس قشنگ پیغومات :: ۱۳٩٥/۳/٦
» خوشا به حال کلاغان قیل و قال پرست :: ۱۳٩٥/۳/۳
» قامت چون هلال من :: ۱۳٩٥/۳/٢
» نقش هایی ساده تر :: ۱۳٩٥/٢/۳۱
» بازآی دلبرا :: ۱۳٩٥/٢/٢٧
» خیلی غلط می کند :: ۱۳٩٥/٢/٢۳
» التهاب لب های تو :: ۱۳٩٥/٢/٢۳
» در وصف آن شمایل :: ۱۳٩٥/٢/٢٢
» جور از حبیب خوشتر کز مدعی رعایت :: ۱۳٩٥/٢/٢۱
» دست و دلم که دیدی :: ۱۳٩٥/٢/٢۱
» همش که نباید خاک بر سری باشه :: ۱۳٩٥/٢/۱٩
» آگهــی زدم :: ۱۳٩٥/٢/۱٦
» تو میری و بغضی میلغزه رو فردام :: ۱۳٩٥/٢/۱۳
» زر زدم :: ۱۳٩٥/٢/۱۱
» سهم خود خدا :: ۱۳٩٥/٢/۱۱
» آه ما :: ۱۳٩٥/٢/٦
» کاش تابستانها هم برفی بود :: ۱۳٩٥/٢/٤
» یادت نره بمون :: ۱۳٩٥/۱/۳۱
» آی خدا :: ۱۳٩٥/۱/۳٠
» زآن بی‌نشان نشانه :: ۱۳٩٥/۱/٢٥
» سکـوت صـــدای‌ نَـفَـس هــایَـت :: ۱۳٩٥/۱/٢۳
» همـین جــــاسـت آغــوشِِ مـن :: ۱۳٩٥/۱/٢۳
» علت زندگی :: ۱۳٩٥/۱/۱٩
» دو گروه از مردان :: ۱۳٩٥/۱/۱٩
» انسان از تنهایی دق می کند :: ۱۳٩٥/۱/۱٩
» مثل درخت باش :: ۱۳٩٥/۱/۱٧
» صورتم خیس خیالات توست :: ۱۳٩٥/۱/۱٧
» به نیت من :: ۱۳٩٥/۱/۱٤
» ۱۳٩٥/۱/۱۳ :: ۱۳٩٥/۱/۱۳
» شِـــعـــرِه تَــنَــت :: ۱۳٩٥/۱/۱۳
» ﻣﺎﺟـَـــﺮﺍے ﻣـَـﺮﺍ ﭘﺎﯾـﺎﻧـــے ﻧَﺒـُــﻮﺩ :: ۱۳٩٥/۱/۱۳
» خُـــــــــــــــــــدا را تصــــــــور کنـ :: ۱۳٩٥/۱/۱۳
» عجیب تب کرده ام :: ۱۳٩٥/۱/۱۱
» گاهی دعا هم بی دعا بهتر اجابت می شود :: ۱۳٩٥/۱/۸
» نیکول کیدمن ندارم :: ۱۳٩٥/۱/٥
» کم است :: ۱۳٩٥/۱/٥
» ۱۳٩٥/۱/۳ :: ۱۳٩٥/۱/۳
» به تو می اندیشم :: ۱۳٩٥/۱/٢
» ارغوان :: ۱۳٩٥/۱/۱
» ماه پیشونی :: ۱۳٩٤/۱٢/٢٤
» دختره دانشجو روسی :: ۱۳٩٤/۱٢/۱٩
» ﻧﻤﯽ ﺩﻭﻧﻢ ﭼﻪ ﺣﮑﻤﺘﯿﻪ :: ۱۳٩٤/۱٢/۱٥
» خودت را به باد بسپار :: ۱۳٩٤/۱٢/۱٤
» این ماه :: ۱۳٩٤/۱٢/۱٤
» ﺩﻧﯿﺎ ، ﺩﺍر ِﻣﮑﺎﻓﺎﺕ ﺍﺳﺖ :: ۱۳٩٤/۱٢/۱٤
» رد پا :: ۱۳٩٤/۱٢/۱۳
» طراحی :: ۱۳٩٤/۱٢/۱٢
» نفس های تو :: ۱۳٩٤/۱٢/٩
» مخدوم بی عنایت :: ۱۳٩٤/۱٢/٦
» هوای گریه با من :: ۱۳٩٤/۱٢/٤
» ﺩﮐﺘﺮ ﺟﺮﺍﺡ :: ۱۳٩٤/۱۱/۳٠
» شوخی ﮐﻪ نیس :: ۱۳٩٤/۱۱/۳٠
» تو کیستی :: ۱۳٩٤/۱۱/٢٧
» کولی :: ۱۳٩٤/۱۱/٢٦
» نخودچی دایی :: ۱۳٩٤/۱۱/٢۳
» دلـــــم تـــا لــب پـــره :: ۱۳٩٤/۱۱/۱٧
» حساب لبهایت :: ۱۳٩٤/۱۱/۱٧
» دیگـر خـودم نیستــم :: ۱۳٩٤/۱۱/۸
» نزدیـڪـ صـورتــم :: ۱۳٩٤/۱۱/۳
» به خاطر روی زیبای تو است :: ۱۳٩٤/۱۱/۳
» موهایت را به من بده :: ۱۳٩٤/۱٠/٢٧
» تصدقِ چشم‌هات :: ۱۳٩٤/۱٠/٢٧
» ز اسب و اصل :: ۱۳٩٤/۱٠/۱٩
» خـوכڪآر ωـفیـכ :: ۱۳٩٤/۱٠/۱٩
» زنـבگے زیباسـتـــ .... :: ۱۳٩٤/۱٠/۱٩
» چه غریب ماندی ای دل :: ۱۳٩٤/۱٠/۱٩
» شراب تلخ زندگی خود :: ۱۳٩٤/۱٠/۱٢
» پشه :: ۱۳٩٤/۱٠/٧
» اهنگ وبم :: ۱۳٩٤/۱٠/٢
» تو تکی :: ۱۳٩٤/٩/٢٧
» امروز هم :: ۱۳٩٤/٩/٢٧
» عشق دوم :: ۱۳٩٤/٩/۱٦
» چرا منو نمی کُشی :: ۱۳٩٤/٩/۱٦
» ﮐﺒﺎﺏ ﭘﺰ :: ۱۳٩٤/٩/۱٤
» خواستنی هام کم شد :: ۱۳٩٤/٩/۸
» من گم شده ام :: ۱۳٩٤/٩/۸
» کنج پستوی دل :: ۱۳٩٤/٩/۸
» شبرو :: ۱۳٩٤/٩/٤
» ﺳـﯿــﺎﻩ ﻣـﺸﻖ ِ ﭘــﺸﺖ ِ ﭼــﺸـﻤـﻬـﺎﯾــﺖ :: ۱۳٩٤/۸/٢٧
» گاهی زمانی :: ۱۳٩٤/۸/٢٧
» ۱۳٩٤/۸/۱٠ :: ۱۳٩٤/۸/۱٠
» می خوام این خونه تاریخی شه از تو :: ۱۳٩٤/۸/۱٠
» اندوه :: ۱۳٩٤/٧/٢۸
» برای دلبســـتن :: ۱۳٩٤/٧/٢۸
» پسر کنیز زهرا :: ۱۳٩٤/٧/٢۳
» گریــه واسم خوبه :: ۱۳٩٤/٧/٢۳
» خسته شدم :: ۱۳٩٤/٧/٢۳
» جاده :: ۱۳٩٤/٧/۱٤
» ادم مزخرف :: ۱۳٩٤/٧/۱٠
» تنــاقــض :: ۱۳٩٤/٧/۸
» پـــایــیـــز اســـتـــ ؛ :: ۱۳٩٤/٧/۸
» تا وقتی با ارزشه :: ۱۳٩٤/٧/۸
» تو خوشبخت می‌شی :: ۱۳٩٤/٧/٤
» خوش به حال انارها :: ۱۳٩٤/٧/٤
» ماه همیشه پشت ابر نمیماند :: ۱۳٩٤/٧/٢
» ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ﺻﺪﺍﯾﺖ ﺭﺍ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻡ :: ۱۳٩٤/٧/٢
» عشق یک اتفاق است ، نه انتخاب ! :: ۱۳٩٤/٦/٢٠
» برای خوشبخت شدن :: ۱۳٩٤/٦/٢٠
» چه خوش‌ غیرتم من :: ۱۳٩٤/٦/٢٠
» یک جاهائی بی تو نمی شود :: ۱۳٩٤/٦/٢٠
» سربازی :: ۱۳٩٤/٦/۱٩
» ۱۳٩٤/٦/٧ :: ۱۳٩٤/٦/٧
» دلتنگی و دل :: ۱۳٩٤/٦/٦
» دوست داشتن دندان آدم است :: ۱۳٩٤/٦/٦
» دخترا رو میزدن :: ۱۳٩٤/٥/٧
» ز حکمت چو بندد دری :: ۱۳٩٤/٥/٧
» منو خوشبختی میبوسه :: ۱۳٩٤/٥/٢
» البوم جدید یگانه :: ۱۳٩٤/٤/۳٠
» کدئین :: ۱۳٩٤/٤/۱۸
» مهرسانا :: ۱۳٩٤/٤/٥
» دست های سرد آدمک های یاهو :: ۱۳٩٤/٤/۳
» پا به پای تو :: ۱۳٩٤/٤/۳
» شعری Selfie ست :: ۱۳٩٤/٤/۳
» یک همـــدم :: ۱۳٩٤/۳/٢٠
» بعضیا :: ۱۳٩٤/۳/۱٥
» دلـت”بـه راه” نیسـت !! :: ۱۳٩٤/۳/۱٥
» خرچنگها :: ۱۳٩٤/۳/۱٥
» صاحبان دل های حساس :: ۱۳٩٤/۳/٩
» ۱۳٩٤/۳/٧ :: ۱۳٩٤/۳/٧
» آدم باید یکیو داشته باشه :: ۱۳٩٤/٢/۳۱
» گاهی :: ۱۳٩٤/٢/۱۸
» سهم سطر های خسته ام بمان :: ۱۳٩٤/٢/۱۸
» برای با من تنها بودن :: ۱۳٩٤/٢/۱۳
» شقایقها هم عاشق میشوند :: ۱۳٩٤/٢/٥
» پست هایم بهانه است :: ۱۳٩٤/٢/٥
» ﺑﭽﻪ که ﺑﻮﺩﯾﻢ :: ۱۳٩٤/٢/٢
» برهان فراموشی :: ۱۳٩٤/٢/۱
» احساس یعنی :: ۱۳٩٤/۱/۳۱
» اسراف :: ۱۳٩٤/۱/٢٤
» یکی هست :: ۱۳٩٤/۱/٢۱
» پست هزارم :: ۱۳٩٤/۱/۱٥
» لالایی :: ۱۳٩٤/۱/۱٠
» چه می شد اگر تو مال من بودی … :: ۱۳٩٤/۱/۸
» ای پری :: ۱۳٩٤/۱/۸
» یک رنگ و رویی :: ۱۳٩٤/۱/۸
» وطن :: ۱۳٩٤/۱/٦
» دو تا من هیچی تو :: ۱۳٩۳/۱٢/٢۸
» گاهی در زندگی ات :: ۱۳٩۳/۱٢/٢۳
» مجنون لیلی بی‌خبر .. در کوچه های در به در :: ۱۳٩۳/۱٢/۱٥
» یه آدمایی... :: ۱۳٩۳/۱٢/۱٥
» ۱۳٩۳/۱٢/٦ :: ۱۳٩۳/۱٢/٦
» زن ها را باید آهسته در آغوش کشید :: ۱۳٩۳/۱٢/۱
» آی می چسبد :: ۱۳٩۳/۱۱/٢۸
» شهزاده من . رویای من کو؟ :: ۱۳٩۳/۱۱/٢٦
» ﻋﺎﺷﻘﺘﻢ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺧﺎﺹ :: ۱۳٩۳/۱۱/٢٦
» پارک ساعی :: ۱۳٩۳/۱۱/۱٧
» حس لطیف با "او" بودن :: ۱۳٩۳/۱۱/۱٠
» ﻫﻤﺎﻧﻢ ﮐﻪ ﺩﯾﺪﻩ ﺍﯼ ﻧﻪ ﺁﻧﮑﻪ ﺷﻨﯿﺪﻩ ﺍﯼ :: ۱۳٩۳/۱۱/۱٠
» ۱۳٩۳/۱۱/۳ :: ۱۳٩۳/۱۱/۳
» یک شهر را به باد داده :: ۱۳٩۳/۱۱/۳
» دلم برای شیطان تنگ شده :: ۱۳٩۳/۱۱/۳
» باج :: ۱۳٩۳/۱۱/۳
» منطقی فک کردم :: ۱۳٩۳/۱٠/٢٦
» از دست من میری :: ۱۳٩۳/۱٠/٢٥
» ﺭﺳﻢ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺍﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺍﺳﺖ :: ۱۳٩۳/۱٠/٢٥
» در دستانم می چرخانم :: ۱۳٩۳/۱٠/٢٥
» راحت تر از رد پایی بر برف :: ۱۳٩۳/۱٠/٢٥
» کی به تو گفته دیگه دوستت ندارم :: ۱۳٩۳/۱٠/۱٥
» تویی که ندارمت :: ۱۳٩۳/۱٠/۱۱
» این شهر :: ۱۳٩۳/۱٠/۱۱
» در همین یک قدمی … :: ۱۳٩۳/۱٠/۱۱
» دقیقا دیگه نمیدونم :: ۱۳٩۳/۱٠/٤
» نمی‌خواستم ناراحتت کنم، اما :: ۱۳٩۳/۱٠/٤
» دلش شوهر میخواد :: ۱۳٩۳/٩/٢٧
» تولد :: ۱۳٩۳/٩/۱٩
» سودای آغوش تو :: ۱۳٩۳/٩/٩
» ۱۳٩۳/٩/٦ :: ۱۳٩۳/٩/٦
» بچه بودیم یادش بخیر :: ۱۳٩۳/۸/۳٠
» رو در و دیوار این شهر :: ۱۳٩۳/۸/۳٠
» در نبـــود مــــن؛تـــو آرامـــی؟ :: ۱۳٩۳/۸/٢٢
» شایددلی در این حوالی :: ۱۳٩۳/۸/٢٠
» پاییز را سرد نبودن نکن :: ۱۳٩۳/۸/۱۸
» شقایق های دلم :: ۱۳٩۳/۸/۱٤
» سلااااااااااااااااااام :: ۱۳٩۳/۸/۱٤
» ام البنین :: ۱۳٩۳/۸/٥
» درد بی درمون :: ۱۳٩۳/۸/٢
» لحظه ای :: ۱۳٩۳/۸/٢
» دلبر :: ۱۳٩۳/٧/۳٠
» کی گفته پسرا احساسات ندارن...؟ :: ۱۳٩۳/٧/٢٥
» تو را دوست می‌دارم :: ۱۳٩۳/٧/٢٥
» مثل هوا :: ۱۳٩۳/٧/٢٤
» ملول :: ۱۳٩۳/٧/٢٤
» برای کسی بسوز :: ۱۳٩۳/٧/٢٤
» این مرد خود پرست :: ۱۳٩۳/٧/٢٤
» مـــن چــــه می گــویم :: ۱۳٩۳/٧/٢٤
» گوسفندو بستم به درخت :: ۱۳٩۳/٧/۱۸
» مثلا پیر شویم :: ۱۳٩۳/٧/۱۸
» بــودنـت را به رُخ مـــــــــــی کِشند :: ۱۳٩۳/٧/۱۸
» حسىن پناهى: :: ۱۳٩۳/٧/۱۸
» دعای عرفه :: ۱۳٩۳/٧/۱۱
» چه صبـحـی میـشـه :: ۱۳٩۳/٧/۱۱
» جایی شاید باشه شاید :: ۱۳٩۳/٧/۱۱
» پــرانـتــز :: ۱۳٩۳/٧/۱۱
» هر روز یک جور دوستت دارم. :: ۱۳٩۳/٧/۱٠
» ﺣـــُــﺮﻣـَﺖ :: ۱۳٩۳/٧/٦
» اخرای ﺷﺐ :: ۱۳٩۳/٧/٥
» قحطیـــ آدمهـــ :: ۱۳٩۳/٧/٥
» چگونه می‌خواهی اثبات کنم :: ۱۳٩۳/٧/٥
» امشـــــــــــــــــب مردی می میرد..... :: ۱۳٩۳/٧/٢
» موزه ی درد معاصر است :: ۱۳٩۳/٧/٢
» پاییز :: ۱۳٩۳/٦/۳۱
» خسرو شکیبایی :: ۱۳٩۳/٦/۳۱
» همینجووری :: ۱۳٩۳/٦/۳۱
» پایین نیاورده هنوز این گریه ها تب منو :: ۱۳٩۳/٦/٢۸
» حرفهایی بود توی قلبم من نگفتم نتونستم :: ۱۳٩۳/٦/٢۸
» دروغ بگو ولی بگو هنوز هوامو داری :: ۱۳٩۳/٦/٢۱
» سقف آرزو های منی :: ۱۳٩۳/٦/٢۱
» پست فعلا ثابت :: ۱۳٩۳/٦/٢٠
» مسجد بین راه :: ۱۳٩۳/٦/٢٠
» آرزوی من است مرد تو باشم ... :: ۱۳٩۳/٦/٢٠
» حس غریبیست :: ۱۳٩۳/٦/٢٠
» به تومحتاجم :: ۱۳٩۳/٦/٢٠
» همینجوری :: ۱۳٩۳/٦/۱٩
» تولد امام رضا (ع")مبارک...... :: ۱۳٩۳/٦/۱٦
» خندههههههههههههههه :: ۱۳٩۳/٦/۱٤
» از ته دل :: ۱۳٩۳/٦/۱۳
» خاطرات مزخرف 14 روزه :: ۱۳٩۳/٦/۱۳
» سربازی :: ۱۳٩۳/٦/۱٢
» وقتی که تو نیستی :: ۱۳٩۳/٦/۱٢
» وقتی که تو نیستی :: ۱۳٩۳/٦/۱٢
» شیطونی :: ۱۳٩۳/٦/۱٠
» هیچکس... :: ۱۳٩۳/٦/٩
» گاهی.... :: ۱۳٩۳/٦/٩
» نمیشودددد :: ۱۳٩۳/٦/٩
» دلم خواست این اهنگو بنویسم :: ۱۳٩۳/٦/٧
» فامیل دور :: ۱۳٩۳/٦/٦
» روز دختر مبارک :: ۱۳٩۳/٦/٦
» وقت دیدنت :: ۱۳٩۳/٥/۳٠
» زن رو باید بغل کرد و بی دلیل بوسش کرد :: ۱۳٩۳/٥/۳٠
» شبا که غصه داری :: ۱۳٩۳/٥/٢۸
» حسینی بای :: ۱۳٩۳/٥/٢۸
» The lucky one :: ۱۳٩۳/٥/٢٧
» بازم خنده :: ۱۳٩۳/٥/٢٦
» چرا فردا نمی شود؟ :: ۱۳٩۳/٥/٢٦
» من فقط خودم هستم ... :: ۱۳٩۳/٥/٢٦
» حسادت کنم به خودم :: ۱۳٩۳/٥/٢٦
» یک لیوان شیر نسکافه :: ۱۳٩۳/٥/٢٦
» اسمان سربی رنگ :: ۱۳٩۳/٥/٢٤
» نذری :: ۱۳٩۳/٥/٢٤
» آخر یه شب این گریه ها سوی چشامو میبره :: ۱۳٩۳/٥/٢٤
» مرد هم قلب دارد :: ۱۳٩۳/٥/٢۳
» کـــنج لبــان توســت :: ۱۳٩۳/٥/٢۳
» طره هندوی تو :: ۱۳٩۳/٥/٢۳
» مرد هم ناز میکند :: ۱۳٩۳/٥/٢٢
» کنارم هستی و اما :: ۱۳٩۳/٥/٢٢
» خیلی خصوصی :: ۱۳٩۳/٥/٢۱
» من نباشم :: ۱۳٩۳/٥/٢۱
» بلیط هواپیما :: ۱۳٩۳/٥/٢۱
» کس به یار ما نرسد :: ۱۳٩۳/٥/٢۱
» خنده بازار نمیدونم چند :: ۱۳٩۳/٥/٢۱
» لبخند بزن :: ۱۳٩۳/٥/٢۱
» من پسرم. :: ۱۳٩۳/٥/٢۱
» خندهههه :: ۱۳٩۳/٥/۱٩
» بمیـ ــرم براے خـ ـودم :: ۱۳٩۳/٥/۱٩
» از سر دلسوزی :: ۱۳٩۳/٥/۱٩
» گیسو :: ۱۳٩۳/٥/۱۸
» نقل یه حرفایی :: ۱۳٩۳/٥/۱۸
» عادلانه :: ۱۳٩۳/٥/۱٥
» می خواهم خوابیدنت را تماشا کنم :: ۱۳٩۳/٥/۱٤
» بی محلی آدمها :: ۱۳٩۳/٥/۱٤
» مردم من از حسرت و افسوس :: ۱۳٩۳/٥/۱٠
» آدم هـــا حـق دارنـد :: ۱۳٩۳/٥/۱٠
» ویـــران :: ۱۳٩۳/٥/٩
» حـرفــ هایی کــه نمیــزنـی :: ۱۳٩۳/٥/٩
» زکات فطریه :: ۱۳٩۳/٥/٦
» عید :: ۱۳٩۳/٥/٥
» خندههههه :: ۱۳٩۳/٥/٢
» تلف میشود :: ۱۳٩۳/٤/٢٩
» ﺑﮕﺬﺍﺭ..... :: ۱۳٩۳/٤/٢٦
» تولد پگاه :: ۱۳٩۳/٤/٢٦
» گله کرکس :: ۱۳٩۳/٤/٢۳
» خنده :: ۱۳٩۳/٤/٢۳
» تو هیتلری :: ۱۳٩۳/٤/٢٢
» شعله زرد :: ۱۳٩۳/٤/٢۱
» بـه وسـعـت تـمـام نـداشـتـه هـایـم، :: ۱۳٩۳/٤/۱٩
» دلم خواسته :: ۱۳٩۳/٤/۱٩
» قاب کرد رو دیوار :: ۱۳٩۳/٤/۱٩
» عاشق یکی شدم :: ۱۳٩۳/٤/۱٦
» لکنت :: ۱۳٩۳/٤/۱٢
» دنبال یک کلمه میگردم :: ۱۳٩۳/٤/۱٢
» حقوق دگران :: ۱۳٩۳/٤/٧
» ماه رمضون :: ۱۳٩۳/٤/٧
» ابجی عسلی تولدت مبارک :: ۱۳٩۳/٤/٦
» خنده دار :: ۱۳٩۳/٤/۳
» تغییر ماهیت :: ۱۳٩۳/٤/۳
» ستاره دنباله داری :: ۱۳٩۳/٤/۳
» خدای عاشقی :: ۱۳٩۳/٤/۳
» خدا بودن :: ۱۳٩۳/۳/۳٠
» دارم از بین میرم توی این دلتنگی :: ۱۳٩۳/۳/۳٠
» ﺷﻤﺎﺭﻩ :: ۱۳٩۳/۳/٢٤
» مورد داشتیم :: ۱۳٩۳/۳/٢٢
» امان از زن ها :: ۱۳٩۳/۳/٢٢
» سهم من از پسر بودن :: ۱۳٩۳/۳/٢٠
» زندگی بامزه ای دارم :: ۱۳٩۳/۳/٢٠
» کمر بند قرمز :: ۱۳٩۳/۳/۱٥
» ستاره ای ندارد میان هفت آسمان :: ۱۳٩۳/۳/۱٥
» جای خالی :: ۱۳٩۳/۳/۱٥
» هوش از سرم :: ۱۳٩۳/۳/۱٥
» منشوری :: ۱۳٩۳/۳/۱٥
» منشوری :: ۱۳٩۳/۳/۱٥
» خیال و رویایت :: ۱۳٩۳/۳/۱٥
» زنبور کارگر :: ۱۳٩۳/۳/۱۳
» خسته :: ۱۳٩۳/۳/۱٠
» جوابیه شعر :: ۱۳٩۳/۳/۱٠
» صرفا جهت خنده :: ۱۳٩۳/۳/۸
» گـــــرمــی دسـتـ های تـــو :: ۱۳٩۳/۳/٧
» مرا پـاگیـر تـو کـرده :: ۱۳٩۳/۳/٧
» ریتم خنده هایت :: ۱۳٩۳/۳/٧
» ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺟﻤﻌﻴﺖ :: ۱۳٩۳/۳/٦
» چه بی ذوق جهانی که مرا با تو ندید :: ۱۳٩۳/۳/٦
» صرفا جهت خنده :: ۱۳٩۳/۳/٦
» من و بالشم :: ۱۳٩۳/۳/۳
» واقعا تنهام :: ۱۳٩۳/۳/۳
» هنوز بانوی منی :: ۱۳٩۳/۳/۱
» آدمـاے دلتــــــــــنگ :: ۱۳٩۳/۳/۱
» تـــــــو سـاکنـــــــش نیستــــــــی :: ۱۳٩۳/۳/۱
» من فلج به دنیا اومدم :: ۱۳٩۳/٢/۳۱
» یه دنیایی روی پلک تو ساختم ... :: ۱۳٩۳/٢/۳٠
» دایره ی قهوه ای :: ۱۳٩۳/٢/٢۸
» ۱۳٩۳/٢/٢۸ :: ۱۳٩۳/٢/٢۸
» کافی شاپ :: ۱۳٩۳/٢/٢٦
» فضـای مجـازی واسه بعضیـا :: ۱۳٩۳/٢/٢۳
» برگه‌ی تقویم :: ۱۳٩۳/٢/٢۳
» یاس :: ۱۳٩۳/٢/٢۳
» خواهشا دعا کنید :: ۱۳٩۳/٢/٢۱
» منو حالا نوازش کن :: ۱۳٩۳/٢/۱۸
» اشک را به یک چشمک فروختن :: ۱۳٩۳/٢/۱۸
» حیطه ـی خیالَت :: ۱۳٩۳/٢/۱۸
» صرفا جهت خنده :: ۱۳٩۳/٢/۱۸
» حواسم که روبه توست :: ۱۳٩۳/٢/۱٧
» ثبات شخصیت :: ۱۳٩۳/٢/۱٧
» اوووووووووم. بدون عنوان بهتره :: ۱۳٩۳/٢/۱٦
» زرد آبی قرمز سفید مشکی :: ۱۳٩۳/٢/۱٥
» قیمت بنزین :: ۱۳٩۳/٢/۱٤
» با من بیا :: ۱۳٩۳/٢/۱٤
» تمام آنچه دوست میدارم :: ۱۳٩۳/٢/۱٤
» شبیه ماه :: ۱۳٩۳/٢/۱۳
» مـاهـی هـا :: ۱۳٩۳/٢/۱۳
» من عاشقم گریــه واسم خوبه :: ۱۳٩۳/٢/۱٢
» دعا :: ۱۳٩۳/٢/۱٢
» حــرفم :: ۱۳٩۳/٢/۱۱
» حــرفم :: ۱۳٩۳/٢/۱۱
» بی توجهی "یک نفر " :: ۱۳٩۳/٢/۱۱
» ۱۳٩۳/٢/۱۱ :: ۱۳٩۳/٢/۱۱
» خواستگار :: ۱۳٩۳/٢/٩
» آرزوی من :: ۱۳٩۳/٢/٩
» عاقلانه :: ۱۳٩۳/٢/٩
» دارکوب :: ۱۳٩۳/٢/٩
» فیلمهای کلاسیک :: ۱۳٩۳/٢/۸
» یـکـــ ـی بـــ ـاشـهـ .. :: ۱۳٩۳/٢/۸
» کفش سیندرلا :: ۱۳٩۳/٢/٧
» بارون پاییز :: ۱۳٩۳/٢/٦
» سرتو بالا بگیر :: ۱۳٩۳/٢/٦
» شهرام شپره :: ۱۳٩۳/٢/٦
» دوستان :: ۱۳٩۳/٢/٦
» برگردنم از بوسه مگر شال ببافی :: ۱۳٩۳/٢/٥
» لیلا :: ۱۳٩۳/٢/٥
» دلم کسی رو میخـواد ک :: ۱۳٩۳/٢/٤
» ﺩﻣﭙﺎﯾﯽ ﺍﺑﺮﯼ ﺧﯿﺲ :: ۱۳٩۳/٢/٤
» یک روز که چترمان دو نفره شده :: ۱۳٩۳/٢/٤
» lineداری؟ :: ۱۳٩۳/٢/٤
» ۱۳٩۳/٢/۳ :: ۱۳٩۳/٢/۳
» معنا میدهی :: ۱۳٩۳/٢/۳
» حالِ زنی که عــاشق شده :: ۱۳٩۳/٢/۳
» خوش به حالت :: ۱۳٩۳/٢/۳
» ریمل زدن :: ۱۳٩۳/٢/٢
» نخــوانــده مــرا بفهــم :: ۱۳٩۳/٢/٢
» همه چیز " شیرین " است :: ۱۳٩۳/٢/٢
» روز زن :: ۱۳٩۳/۱/۳۱
» ازروی کاغذت :: ۱۳٩۳/۱/۳۱
» دو تیلۀ قهوه ای رنگ چشم هایِ تو :: ۱۳٩۳/۱/۳۱
» حل میشوم، :: ۱۳٩۳/۱/٢۸
» به سانِ گذر از یک سمت خیابان :: ۱۳٩۳/۱/٢۸
» میـانِ دستـــانِ ظـــریف زن :: ۱۳٩۳/۱/٢۸
» باران دلش آب می افتد :: ۱۳٩۳/۱/٢٧
» کاسه آب معجزه نمی‌کند :: ۱۳٩۳/۱/٢٧
» آب و جـارو :: ۱۳٩۳/۱/٢٧
» ﺑـــــﯽ ﮐﺴـــﯽ :: ۱۳٩۳/۱/٢٦
» ۱۳٩۳/۱/٢٥ :: ۱۳٩۳/۱/٢٥
» نزدیک می کند :: ۱۳٩۳/۱/٢٥
» سلام :: ۱۳٩۳/۱/٢٥
» باشگاه :: ۱۳٩۳/۱/٢٤
» نباشی… میمیرم :: ۱۳٩۳/۱/٢۳
» چقدر در هم حل شده ایم :: ۱۳٩۳/۱/٢۳
» ﺷﻮﺧﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺳﻔﺮ ﺩﻭﺭ ﺩﻧﯿﺎﺱ :: ۱۳٩۳/۱/٢٢
» سنگ مزار :: ۱۳٩۳/۱/٢٢
» تو که هستی نمی ترسم :: ۱۳٩۳/۱/٢٠
» جداره دلم :: ۱۳٩۳/۱/۱٩
» وااااااااای عشقااام :: ۱۳٩۳/۱/۱۸
» قلمم آب می شود :: ۱۳٩۳/۱/۱۸
» زیاده خواه نیستم ! :: ۱۳٩۳/۱/۱۸
» حیات وحش :: ۱۳٩۳/۱/۱٦
» نوش جانمان ... :: ۱۳٩۳/۱/۱٦
» خوشبختی :: ۱۳٩۳/۱/۱٥
» دریای خیالت :: ۱۳٩۳/۱/۱٥
» سکته :: ۱۳٩۳/۱/۱٤
» ۱۳٩۳/۱/۱۳ :: ۱۳٩۳/۱/۱۳
» ۱۳٩۳/۱/۱۳ :: ۱۳٩۳/۱/۱۳
» ازم رو بر نگردون :: ۱۳٩۳/۱/۱۱
» دل توی ِ دل :: ۱۳٩۳/۱/٩
» چهارستون دلم :: ۱۳٩۳/۱/٦
» نــه عــزیزم ، تو خــوب نیســتی … :: ۱۳٩۳/۱/٦
» فیس بوک دات کام :: ۱۳٩۳/۱/٦
» در دست های چه کسی اسراف می شوی :: ۱۳٩۳/۱/٤
» لطفـا خیلـی دوستـم نداشته باشید... :: ۱۳٩۳/۱/٤
» لاوی :: ۱۳٩۳/۱/٤
» بیـولوژے هـَم نخوانـده بـآشے :: ۱۳٩۳/۱/٤
» خجالتی تر :: ۱۳٩۳/۱/٤
» بازم یادِ تو میوفتم :: ۱۳٩۳/۱/۳
» مرا تحویل بگیرد :: ۱۳٩۳/۱/٢
» دل است دیگر :: ۱۳٩۳/۱/۱
» چرا درخـت نباشم :: ۱۳٩۳/۱/۱
» تولد ساحل :: ۱۳٩۳/۱/۱
» عید :: ۱۳٩٢/۱٢/٢٩
» می ترسم :: ۱۳٩٢/۱٢/٢٩
» م مالکیت :: ۱۳٩٢/۱٢/٢۸
» دستش را دوست دارم :: ۱۳٩٢/۱٢/٢۸
» قند :: ۱۳٩٢/۱٢/٢۸
» ماهی :: ۱۳٩٢/۱٢/٢٧
» چهارشنبه سوری :: ۱۳٩٢/۱٢/٢٧
» هوای یک نفر :: ۱۳٩٢/۱٢/٢٦
» ساکت نیستم :: ۱۳٩٢/۱٢/٢٦
» شب بخیر نگم بخوابی :: ۱۳٩٢/۱٢/٢٦
» من اشک آسمان را در می آورم! :: ۱۳٩٢/۱٢/٢٥
» دوست مجازی :: ۱۳٩٢/۱٢/٢٥
» همین کافیست :: ۱۳٩٢/۱٢/٢٥
» شاید خیلی مرد نباشم اما :: ۱۳٩٢/۱٢/٢۳
» موهای بلند :: ۱۳٩٢/۱٢/٢۳
» چگونه فکر می کنی پنهانی و به چشم نمی آیی ؟ :: ۱۳٩٢/۱٢/٢٢
» وقار :: ۱۳٩٢/۱٢/٢٢
» اخ اگر باشی :: ۱۳٩٢/۱٢/٢٢
» عشق به روایت تصویر :: ۱۳٩٢/۱٢/٢۱
» میهمان کدام خاطره :: ۱۳٩٢/۱٢/٢۱
» بهار لب هایت :: ۱۳٩٢/۱٢/٢٠
» ترش و دلنشین :: ۱۳٩٢/۱٢/۱٩
» خواننده :: ۱۳٩٢/۱٢/۱٩
» مردی که دوستش داری :: ۱۳٩٢/۱٢/۱٩
» غم هایم را بغل کن :: ۱۳٩٢/۱٢/۱٩
» خدایا :: ۱۳٩٢/۱٢/۱۸
» کارشناس :: ۱۳٩٢/۱٢/۱۸
» بکر بکر :: ۱۳٩٢/۱٢/۱۸
» ۱۳٩٢/۱٢/۱٧ :: ۱۳٩٢/۱٢/۱٧
» کلمات گورشان را گم میکنند :: ۱۳٩٢/۱٢/۱٧
» خوب من میشوی؟؟ :: ۱۳٩٢/۱٢/۱٧
» به چشم هایت بگو :: ۱۳٩٢/۱٢/۱٧
» مرد است :: ۱۳٩٢/۱٢/۱٧
» عشقبازی ماه و ستاره :: ۱۳٩٢/۱٢/۱٧
» یک دو :: ۱۳٩٢/۱٢/۱٥
» برای خوشبختیت :: ۱۳٩٢/۱٢/۱٥
» راه گم نکنی :: ۱۳٩٢/۱٢/۱٥
» فندوق :: ۱۳٩٢/۱٢/۱٥
» بنویس :: ۱۳٩٢/۱٢/۱٤
» حصار دستانت :: ۱۳٩٢/۱٢/۱٤
» رقیب من :: ۱۳٩٢/۱٢/۱٤
» شامل حالم :: ۱۳٩٢/۱٢/۱۳
» ارایش جدیدت :: ۱۳٩٢/۱٢/۱۳
» گوش باد را بگیرم :: ۱۳٩٢/۱٢/۱۳
» مرا شما خطاب میکنی :: ۱۳٩٢/۱٢/۱۳
» محکم ایستاده ام :: ۱۳٩٢/۱٢/۱۳
» نگاه عاشق :: ۱۳٩٢/۱٢/۱٢
» خساست :: ۱۳٩٢/۱٢/۱٢
» عسل ترین رویا :: ۱۳٩٢/۱٢/۱٢
» قحطی تو :: ۱۳٩٢/۱٢/۱۱
» ۱۳٩٢/۱٢/۱۱ :: ۱۳٩٢/۱٢/۱۱
» پشت سرت :: ۱۳٩٢/۱٢/۱۱
» اسم منو اورده :: ۱۳٩٢/۱٢/۱۱
» دریااااااااا :: ۱۳٩٢/۱٢/۱٠
» شور دلتنگیت :: ۱۳٩٢/۱٢/۱٠
» شمعت میشوم :: ۱۳٩٢/۱٢/۱٠
» عزیز من :: ۱۳٩٢/۱٢/۱٠
» بیرحمانه :: ۱۳٩٢/۱٢/۱٠
» بهانه زیبا :: ۱۳٩٢/۱٢/٩
» به نامش زدی :: ۱۳٩٢/۱٢/٩
» دهانم را ببند :: ۱۳٩٢/۱٢/٩
» بی وجدان :: ۱۳٩٢/۱٢/۸
» عادت نمی کنم :: ۱۳٩٢/۱٢/۸
» انسان مدرن :: ۱۳٩٢/۱٢/۸
» تفلت :: ۱۳٩٢/۱٢/۸
» میان واژه هایم :: ۱۳٩٢/۱٢/٧
» ریل قطار :: ۱۳٩٢/۱٢/٧
» نوازش هم بلدم :: ۱۳٩٢/۱٢/٦
» کاش این خواب تمام نشود :: ۱۳٩٢/۱٢/٦
» ۱۳٩٢/۱٢/٦ :: ۱۳٩٢/۱٢/٦
» تولدت مبارک چه حرف خنده داری :: ۱۳٩٢/۱٢/٦
» الحمدلله :: ۱۳٩٢/۱٢/٦
» جایی برای جان دادن :: ۱۳٩٢/۱٢/٥
» دلم گیر است :: ۱۳٩٢/۱٢/٥
» برای جان دادن :: ۱۳٩٢/۱٢/٥
» خداحافظ :: ۱۳٩٢/۱٢/٤
» فامیل :: ۱۳٩٢/۱٢/۳
» دیدن عکست :: ۱۳٩٢/۱٢/٢
» ببخش بانو :: ۱۳٩٢/۱٢/٢
» بچه هم بچه های قدیم :: ۱۳٩٢/۱٢/٢
» نقاشی :: ۱۳٩٢/۱٢/٢
» کلاغ قصه ها :: ۱۳٩٢/۱٢/۱
» مثل گنجشک ها :: ۱۳٩٢/۱٢/۱
» حالت فوق العاده :: ۱۳٩٢/۱٢/۱
» زن رویاهایم :: ۱۳٩٢/۱٢/۱
» ماه گرفتگی :: ۱۳٩٢/۱۱/۳٠
» میگی مهم نیست اما... :: ۱۳٩٢/۱۱/۳٠
» نــویز مــوبایل :: ۱۳٩٢/۱۱/٢۸
» پـــلاک تـــنهــــائی ... :: ۱۳٩٢/۱۱/٢۸
» ۱۳٩٢/۱۱/٢٦ :: ۱۳٩٢/۱۱/٢٦
» صبح بخیر عزیزدلم :: ۱۳٩٢/۱۱/٢٤
» روزی چند بار دوستت دارم :: ۱۳٩٢/۱۱/٢٤
» یــکــ نـــفـر :: ۱۳٩٢/۱۱/٢٤
» می بینی ؟ :: ۱۳٩٢/۱۱/٢٤
» میدونی دروغه :: ۱۳٩٢/۱۱/٢٤
» ایــن فــصــل :: ۱۳٩٢/۱۱/٢۳
» دمپایی های جا به جا :: ۱۳٩٢/۱۱/٢۳
» صرفا جهت شادی :: ۱۳٩٢/۱۱/٢۳
» من چه دارم که تو را درخور :: ۱۳٩٢/۱۱/٢٢
» داغ می شود پیشانی ام ! :: ۱۳٩٢/۱۱/٢۱
» نفس ِ شعر بنـــد آمد :: ۱۳٩٢/۱۱/٢۱
» تمامــ بودن ِ منـــے :: ۱۳٩٢/۱۱/٢۱
» عشق چیز عجیبی نیست :: ۱۳٩٢/۱۱/٢۱
» نـقـش آفــرینی :: ۱۳٩٢/۱۱/٢۱
» دندان ب دندان ساییدم :: ۱۳٩٢/۱۱/٢۱
» ۱۳٩٢/۱۱/٢٠ :: ۱۳٩٢/۱۱/٢٠
» برایم قصه میخوانی؟؟ :: ۱۳٩٢/۱۱/۱٩
» این عاشقانه های حسود من :: ۱۳٩٢/۱۱/۱٩
» از پشت پنجره :: ۱۳٩٢/۱۱/۱٩
» روی تو غیرت دارم :: ۱۳٩٢/۱۱/۱٧
» به رویت نیاوردمـــــ.. :: ۱۳٩٢/۱۱/۱٧
» سر به سرم :: ۱۳٩٢/۱۱/۱٥
» داغی بوسه ام :: ۱۳٩٢/۱۱/۱٥
» ۱۳٩٢/۱۱/۱٥ :: ۱۳٩٢/۱۱/۱٥
» ۱۳٩٢/۱۱/۱۳ :: ۱۳٩٢/۱۱/۱۳
» ﺗﻌﻠــﻖ ﺩﺍﺷﺘﻦ :: ۱۳٩٢/۱۱/۱۳
» عشـــــق واسه یه زن :: ۱۳٩٢/۱۱/۱٢
» شعری در من شهید می شود :: ۱۳٩٢/۱۱/۱٢
» تـوهــم روشـنــے :: ۱۳٩٢/۱۱/۱٢
» بدرقه ی وجودت :: ۱۳٩٢/۱۱/٩
» ﺷﯿﻄﻨﺖ :: ۱۳٩٢/۱۱/٩
» angry birds :: ۱۳٩٢/۱۱/٩
» عادت :: ۱۳٩٢/۱۱/٦
» نــَبـضـــَمــ تــــِکــانـــــ نـــَخـــُورَد :: ۱۳٩٢/۱۱/٦
» دنیای منی تـــــــو :: ۱۳٩٢/۱۱/۳
» عشـــ♥ـق یعـــــنی ..... :: ۱۳٩٢/۱۱/۳
» تــــــــــو :: ۱۳٩٢/۱٠/۳٠
» پسر که باشی :: ۱۳٩٢/۱٠/٢٦
» وی چت :: ۱۳٩٢/۱٠/٢۳
» صدای تــو را بنویسم :: ۱۳٩٢/۱٠/٢۱
» دل نمیده :: ۱۳٩٢/۱٠/۱٩
» ۱۳٩٢/۱٠/۱٧ :: ۱۳٩٢/۱٠/۱٧
» خونه مادربزرگه 2014 :: ۱۳٩٢/۱٠/۱٧
» اکواریوم :: ۱۳٩٢/۱٠/۱٦
» פـَـرارَتـ چَشمـانَتـ :: ۱۳٩٢/۱٠/۱٥
» حکایتــــــ :: ۱۳٩٢/۱٠/۱٤
» داستان :: ۱۳٩٢/۱٠/۱۱
» جه روزای بدی در پیش دارم :: ۱۳٩٢/۱٠/٥
» نامت را صدا کنم :: ۱۳٩٢/۱٠/٥
» ﺁﻭﺍﺯﻩ :: ۱۳٩٢/۱٠/٥
» شالگردن :: ۱۳٩٢/۱٠/٤
» شب :: ۱۳٩٢/٩/۳٠
» انشا :: ۱۳٩٢/٩/٢٧
» وقـتـی از هــم دور مـی شـونـد :: ۱۳٩٢/٩/٢٦
» تکیه داده بودم :: ۱۳٩٢/٩/٢٦
» در دلم بود :: ۱۳٩٢/٩/٢٢
» تفلد :: ۱۳٩٢/٩/٢٠
» ثانیه های بی تو :: ۱۳٩٢/٩/٢٠
» کیا دوست دارن؟؟؟ :: ۱۳٩٢/٩/۱٧
» دل من مرد واسه چشمات :: ۱۳٩٢/٩/۱٦
» ﮐﻠﯿﭙﺲ :: ۱۳٩٢/٩/۱٢
» روز آخر است.. :: ۱۳٩٢/٩/۸
» مردان کوچک :: ۱۳٩٢/٩/٧
» گردوغبار :: ۱۳٩٢/٩/٦
» تک و تا :: ۱۳٩٢/٩/٢
» مــال مــردم خـــور :: ۱۳٩٢/۸/۳٠
» چه مردی شده :: ۱۳٩٢/۸/٢۸
» فال :: ۱۳٩٢/۸/٢٦
» دعا :: ۱۳٩٢/۸/٢٠
» ۱۳٩٢/۸/٢٠ :: ۱۳٩٢/۸/٢٠
» وجدان عشقم :: ۱۳٩٢/۸/۱۳
» مادر :: ۱۳٩٢/۸/٩
» جــزا :: ۱۳٩٢/۸/٩
» نقش بودنت :: ۱۳٩٢/۸/٩
» ﺑـــﺮﺍﯾـــــﺶ ﮐَﺴــﻰ ﺑﺎﺷـــــﻢ :: ۱۳٩٢/۸/٥
» نت عشق :: ۱۳٩٢/۸/٥
» حــــــــــواست هست؟ :: ۱۳٩٢/۸/٥
» ﻣــﯿﺸــﻮﺩ ﻧَﻔـَﺴـَﻢ باشید :: ۱۳٩٢/۸/٤
» ﭼﻪ ﮐﯿﻔﯽ ﺩﺍﺭﺩ :: ۱۳٩٢/۸/۱
» زندگی کن به شیوه خودت :: ۱۳٩٢/٧/۳٠
» درد ِ دل :: ۱۳٩٢/٧/۳٠
» چوب روزگار :: ۱۳٩٢/٧/٢٧
» ﺣﻘﻮﻕ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺯﻥ ﻭ ﻣﺮﺩ :: ۱۳٩٢/٧/٢٧
» خـــلـــع مــقــام شـــدن :: ۱۳٩٢/٧/٢٦
» رگها :: ۱۳٩٢/٧/٢٦
» جفت ها :: ۱۳٩٢/٧/٢٤
» دلم رسیدن می خواهد... :: ۱۳٩٢/٧/٢٤
» خیلی وقته :: ۱۳٩٢/٧/٢٤
» دهنت ..... :: ۱۳٩٢/٧/٢۱
» میگذرد :: ۱۳٩٢/٧/۱٩
» زن اَخ است :: ۱۳٩٢/٧/۱٧
» محبوب دلم دویست و شیشم! :: ۱۳٩٢/٧/۱٧
» ۱۳٩٢/٧/۱٧ :: ۱۳٩٢/٧/۱٧
» آرایش :: ۱۳٩٢/٧/۱٧
» دمنوش عاشقانه ام :: ۱۳٩٢/٧/۱٦
» دروغ بگو ولی بگو :: ۱۳٩٢/٧/۱٦
» دعا :: ۱۳٩٢/٧/۱٤
» اصطحکاک سایه هایه مان :: ۱۳٩٢/٧/۱۱
» روحم به پرواز در می اید :: ۱۳٩٢/٧/۱۱
» برای لبانم :: ۱۳٩٢/٧/۱۱
» خوشبینم :: ۱۳٩٢/٧/۱٠
» به دست هم :: ۱۳٩٢/٧/۱٠
» مــــرا نمی خواهی :: ۱۳٩٢/٧/٩
» ﺗﺎﻭﺍﻥ :: ۱۳٩٢/٧/٩
» ﻣﻌﺘﺎﺩ ﺍﯾﻨﺘﺮﻧﺖ :: ۱۳٩٢/٧/٩
» خنده ام می گیرد! :: ۱۳٩٢/٧/۸
» تیر میکشد :: ۱۳٩٢/٧/٤
» حرف‌های نگفته :: ۱۳٩٢/٧/٢
» قلنج شکوندن :: ۱۳٩٢/٧/۱
» کی :: ۱۳٩٢/٧/۱
» بوی کافور :: ۱۳٩٢/٦/۳۱
» غمگینی آدم هایی که دوستشان دارم :: ۱۳٩٢/٦/۳٠
» قلبم میریزه :: ۱۳٩٢/٦/٢٩
» کنــاری ات :: ۱۳٩٢/٦/٢۸
» چشم هایت را ببند :: ۱۳٩٢/٦/٢۸
» ازآخـــــــر بـــــه اول :: ۱۳٩٢/٦/٢۸
» ۱۳٩٢/٦/٢٥ :: ۱۳٩٢/٦/٢٥
» صیغه :: ۱۳٩٢/٦/٢٢
» خوشبخت میشی :: ۱۳٩٢/٦/٢۱
» فرار کند از خودشـــــــــــــــــ :: ۱۳٩٢/٦/٢۱
» چــــسب قلـــــب :: ۱۳٩٢/٦/۱٩
» ناکامی ها :: ۱۳٩٢/٦/۱٩
» پشت به دنیا :: ۱۳٩٢/٦/۱٧
» مـَـرگ مَغـــزی شُــده …… :: ۱۳٩٢/٦/۱٦
» او عشق من است ... :: ۱۳٩٢/٦/۱۳
» برای رسیدن به یک نفر :: ۱۳٩٢/٦/۱۳
» می زنم به نفهمی :: ۱۳٩٢/٦/۱۳
» گفتن نگفتن :: ۱۳٩٢/٦/۱٢
» در دلم بود که بی دوست نباشم هرگز :: ۱۳٩٢/٦/۱٢
» قول مردونه :: ۱۳٩٢/٦/۱٢
» بر باد :: ۱۳٩٢/٦/۱٢
» ۱۳٩٢/٦/۱۱ :: ۱۳٩٢/٦/۱۱
» جنگ ستارگان :: ۱۳٩٢/٦/٩
» بوی ماندن :: ۱۳٩٢/٦/۸
» بیچاره دل است :: ۱۳٩٢/٦/٧
» اخر دنیامه :: ۱۳٩٢/٦/٦
» طلب :: ۱۳٩٢/٦/٦
» جــوجــــه اردک زشـــتـــت :: ۱۳٩٢/٦/۳
» متن آهنگ جدید محسن یگانه خیابونا :: ۱۳٩٢/٦/۱
» جنگیدن بس است … :: ۱۳٩٢/٥/۳۱
» کم می آوری :: ۱۳٩٢/٥/٢۸
» پازل های تنهایـــی ام :: ۱۳٩٢/٥/٢۸
» بزرگترین روانشناسان دنیا :: ۱۳٩٢/٥/٢۸
» اهنگ :: ۱۳٩٢/٥/٢۸
» معجزه :: ۱۳٩٢/٥/٢٧
» تَــــــنْـــــــــگے ِ دِلْ :: ۱۳٩٢/٥/٢٥
» نگاه های پنهانی :: ۱۳٩٢/٥/٢٤
» ﺷــﯿﺸــﻪ ﻫـﺎﯼ ﺍﺗـﻮﻣﺒــﯿﻞ :: ۱۳٩٢/٥/٢٤
» گاهی که خیلی غمگین میشوم :: ۱۳٩٢/٥/٢٤
» بین علاقه و عقل … :: ۱۳٩٢/٥/۱٩
» یه تصویر از عکسِ چشمات :: ۱۳٩٢/٥/۱۸
» دلـگـیـــــــــــر مـبـا ش !! :: ۱۳٩٢/٥/۱۸
» پشت حـــــرف‌های یه مرد :: ۱۳٩٢/٥/۱۸
» دیوار مجازی :: ۱۳٩٢/٥/۱٦
» عشق جایش تنگ است ! :: ۱۳٩٢/٥/۱٦
» راضـی نگـه داشتـنش :: ۱۳٩٢/٥/۱٦
» بیخـــیال :: ۱۳٩٢/٥/۱٦
» دوست های کنسروی :: ۱۳٩٢/٥/۱٢
» ﻧﮑﻨﺪ ﺩﻋﺎﯾﺶ ﻣﺴﺘﺠﺎﺏ ﺷﻮﺩ :: ۱۳٩٢/٥/۱٢
» نگاهی ترک خورده :: ۱۳٩٢/٥/۱٢
» لطفا به خیالم بیا !!! :: ۱۳٩٢/٥/۸
» بدهکار :: ۱۳٩٢/٥/۸
» این نمایش :: ۱۳٩٢/٥/٧
» پروانه ی من :: ۱۳٩٢/٥/٧
» وکــار اَز کــار بـــَــگـذَرَد :: ۱۳٩٢/٥/٧
» عکس های زیبا :: ۱۳٩٢/٥/٦
» همانجا بمیرم :: ۱۳٩٢/٥/٤
» کسی چه می داند… :: ۱۳٩٢/٥/٤
» در عجبم :: ۱۳٩٢/٥/٢
» ارتباطِ مستقیم :: ۱۳٩٢/٥/٢
» دلبستگی :: ۱۳٩٢/٤/۳۱
» یاد آور . . . :: ۱۳٩٢/٤/۳۱
» بیشعورترین موجود دنیا :: ۱۳٩٢/٤/٢٩
» بــگـذاریــد تــمام شــوم … :: ۱۳٩٢/٤/٢٧
» باید باور کرد :: ۱۳٩٢/٤/٢٦
» به پای من :: ۱۳٩٢/٤/٢٦
» تنها نیستی :: ۱۳٩٢/٤/٢٤
» برای یک :: ۱۳٩٢/٤/٢٢
» دیگران به آن رسیدند :: ۱۳٩٢/٤/٢٢
» مورچه ها :: ۱۳٩٢/٤/٢۱
» معامله :: ۱۳٩٢/٤/۱٩
» حرف ندارد :: ۱۳٩٢/٤/۱٩
» فیلتـــر :: ۱۳٩٢/٤/۱٩
» بیدی لرزان :: ۱۳٩٢/٤/۱٩
» افطار :: ۱۳٩٢/٤/۱۸
» کهیعص :: ۱۳٩٢/٤/۱٧
» بــآنــو :: ۱۳٩٢/٤/۱٦
» حال :: ۱۳٩٢/٤/۱٦
» حلزون :: ۱۳٩٢/٤/۱٥
» طاقت :: ۱۳٩٢/٤/۱٤
» جفتک :: ۱۳٩٢/٤/۱۳
» خط خطی های عاشقانه :: ۱۳٩٢/٤/۱٢
» عکس کهنه :: ۱۳٩٢/٤/۱۱
» بعضی آدم ها :: ۱۳٩٢/٤/٦
» رفت به سوی دیگری :: ۱۳٩٢/٤/٦
» وبال گردنم :: ۱۳٩٢/٤/٦
» عاقبت تعریف از خانم ها :: ۱۳٩٢/٤/۳
» بی کس شدن :: ۱۳٩٢/٤/۳
» بغل :: ۱۳٩٢/٤/۳
» عشـــــق یــعنی :: ۱۳٩٢/٤/۱
» در چاه خاطرات تو :: ۱۳٩٢/٤/۱
» FMB :: ۱۳٩٢/۳/۳۱
» به تو رفته اند :: ۱۳٩٢/۳/۳۱
» تصویری از یک رویا :: ۱۳٩٢/۳/۳۱
» از روی من :: ۱۳٩٢/۳/۳٠
» ﯾﮏ هل محکم :: ۱۳٩٢/۳/٢۸
» دوست ” مشترک مان :: ۱۳٩٢/۳/٢۸
» تو :: ۱۳٩٢/۳/٢٧
» پایش را از چشمم بیرون بگذارد . :: ۱۳٩٢/۳/٢٦
» مشترک مورد نظر :: ۱۳٩٢/۳/٢۳
» جاده دارد :: ۱۳٩٢/۳/٢۳
» اطلاعیه مهم : :: ۱۳٩٢/۳/٢٢
» یبوست چیست :: ۱۳٩٢/۳/٢۱
» آلوבهـ بـہ التماس :: ۱۳٩٢/۳/٢٠
» یک تلنگر کوچک :: ۱۳٩٢/۳/٢٠
» دلتنگی هایم :: ۱۳٩٢/۳/۱٧
» دلیل خندیدن مونالیزه :: ۱۳٩٢/۳/۱٦
» اهنگ غریبه :: ۱۳٩٢/۳/۱٦
» نسل پدرسوخته :: ۱۳٩٢/۳/۱٦
» برعکس نفسم! :: ۱۳٩٢/۳/۱٦
» ۱۳٩٢/۳/۱٦ :: ۱۳٩٢/۳/۱٦
» قاصدک هرزه :: ۱۳٩٢/۳/۱۳
» فراماسونری :: ۱۳٩٢/۳/۱٢
» شب که مى شود :: ۱۳٩٢/۳/۱۱
» چـشم داشتـن :: ۱۳٩٢/۳/۸
» بهترین غریبه ات می مانم :: ۱۳٩٢/٢/٢٩
» بارکد دارد :: ۱۳٩٢/٢/٢٩
» پاشویه :: ۱۳٩٢/٢/٢٩
» شاه کلید اصلی رابطه با خدا :: ۱۳٩٢/٢/٢۸
» یڪـــ طــرفـﮧ بودטּ :: ۱۳٩٢/٢/٢٧
» میگویند ضعیف شده ای :: ۱۳٩٢/٢/٢٢
» مشتی از خاک :: ۱۳٩٢/٢/٢٢
» قصد ازدواج :: ۱۳٩٢/٢/٢٠
» چقدر چشماتو دوست دارم :: ۱۳٩٢/٢/۱٧
» تقدیم به... :: ۱۳٩٢/٢/۱٤
» روز آدم :: ۱۳٩٢/٢/۱۳
» شیشه ی شیر ګمشده ام :: ۱۳٩٢/٢/۱۱
» دستان گره خورده :: ۱۳٩٢/٢/۱۱
» روز زن :: ۱۳٩٢/٢/۱۱
» جـهاטּِ اولــ :: ۱۳٩٢/٢/٧
» قشاع :: ۱۳٩٢/٢/۳
» نگاهش . . . :: ۱۳٩٢/٢/۳
» فرق هویچ و با بلال :: ۱۳٩٢/٢/۱
» تولد :: ۱۳٩٢/٢/۱
» می لرزه دل :: ۱۳٩٢/۱/۳٠
» برای آغوش دیگری زانو زده بودی :: ۱۳٩٢/۱/٢٧
» به دارم کشیده ای :: ۱۳٩٢/۱/٢٧
» زانو زده بودی :: ۱۳٩٢/۱/٢٧
» کافی نیست :: ۱۳٩٢/۱/٢٦
» ترافیک کرده ام :: ۱۳٩٢/۱/٢٢
» سیزده به در :: ۱۳٩٢/۱/۱۳
» سرپنجه شاهین قضا :: ۱۳٩٢/۱/۱٢
» یا خیلی خوشبختی یا خیلی بدبخت :: ۱۳٩٢/۱/۱٢
» پایان قصه نیست :: ۱۳٩٢/۱/٩
» من هم دوست داشتم :: ۱۳٩٢/۱/٦
» مــهـم نیــســت که او مــال من بــاشــَد :: ۱۳٩٢/۱/٦
» تولدش مبارک :: ۱۳٩٢/۱/٦
» امون از بچه های این دوره زمونه :: ۱۳٩٢/۱/۳
» اهنگ وبم :: ۱۳٩٢/۱/٢
» دیگر خودم هم نمیشناسمش :: ۱۳٩٢/۱/۱
» روحیه ام در دست تعویض است :: ۱۳٩٢/۱/۱
» مــن مـــــرد هستم … :: ۱۳٩٢/۱/۱
» سال نو مبارک :: ۱۳٩۱/۱٢/۳٠
» اون اقای..... :: ۱۳٩۱/۱٢/٢٩
» بیشتر از انچه لیاقت داشته اید :: ۱۳٩۱/۱٢/٢٧
» هـــمه سیــــر مـی شـوند :: ۱۳٩۱/۱٢/٢٧
» ما آزموده​ایم در این شهر بخت خویش :: ۱۳٩۱/۱٢/٢٤
» از پشت کوه آمده :: ۱۳٩۱/۱٢/٢٢
» نذر ِ دوباره دیدنت :: ۱۳٩۱/۱٢/٢۱
» به چند زبان زنده دنیا :: ۱۳٩۱/۱٢/٢۱
» حیوانات در اسارت :: ۱۳٩۱/۱٢/٢٠
» روش های جالب مخ زنی در کشورهای مختلف :: ۱۳٩۱/۱٢/۱٦
» نه زخمهای من خوب میشودنه زخمهای تو :: ۱۳٩۱/۱٢/۱٥
» کمی حرمت نگه دار :: ۱۳٩۱/۱٢/۱٥
» پس‌مانده‌های تو :: ۱۳٩۱/۱٢/۱٥
» ۱۳٩۱/۱٢/۱٤ :: ۱۳٩۱/۱٢/۱٤
» ۱۳٩۱/۱٢/۱٤ :: ۱۳٩۱/۱٢/۱٤
» ﻓﻘﻂ ﺗﺮﺗﺮ ﻣﻴﻜﻨﻦ, :: ۱۳٩۱/۱٢/۱٢
» ذهن تو مریض است :: ۱۳٩۱/۱٢/۱٢
» دوست می دارمـش … امـّـا :: ۱۳٩۱/۱٢/۱۱
» صابون ات به دلم می خورد :: ۱۳٩۱/۱٢/۱۱
» هوس کردم بازم امشب زیر بارون تو خیابون :: ۱۳٩۱/۱٢/۱۱
» چند سطر پس از باران :: ۱۳٩۱/۱٢/۱۱
» محل سگ :: ۱۳٩۱/۱٢/٩
» کـاش مـیـدانـسـتـم :: ۱۳٩۱/۱٢/۸
» میای باهم دوست شیم :: ۱۳٩۱/۱٢/۸
» من کدوما هستم :: ۱۳٩۱/۱٢/٧
» هنوز وقتش نیست :: ۱۳٩۱/۱٢/٧
» ۱۳٩۱/۱٢/٦ :: ۱۳٩۱/۱٢/٦
» تولدت مبارک چه حرف خنده داری :: ۱۳٩۱/۱٢/٦
» سه نقطه ها … :: ۱۳٩۱/۱٢/٦
» دورا دور :: ۱۳٩۱/۱٢/٦
» کلاغ داستان :: ۱۳٩۱/۱٢/٥
» ﭘﺮﺍﯾﺪ :: ۱۳٩۱/۱٢/۳
» قطره هاى فلج اطفال :: ۱۳٩۱/۱٢/٢
» مویت :: ۱۳٩۱/۱٢/٢
» ایرانسل در آینده ای نزدیک: :: ۱۳٩۱/۱٢/٢
» پاورقی کتاب عشق :: ۱۳٩۱/۱۱/۳٠
» یک سال :: ۱۳٩۱/۱۱/۳٠
» میگن :: ۱۳٩۱/۱۱/٢٩
» زندگی اگر آسان بود :: ۱۳٩۱/۱۱/٢٧
» دیــگـر عــاشــق نـبـاشــــد :: ۱۳٩۱/۱۱/٢٧
» شـورای نگهبــــان دلـم :: ۱۳٩۱/۱۱/٢٦
» چون شده وضع مملکت ناجور :: ۱۳٩۱/۱۱/٢٦
» عاشقانه انتظار میکشد :: ۱۳٩۱/۱۱/٢٦
» بیچاره آسمان … :: ۱۳٩۱/۱۱/٢٦
» تمام دندانهایم درد میکند . . . :: ۱۳٩۱/۱۱/٢٦
» اسکل :: ۱۳٩۱/۱۱/٢٦
» ۱۳٩۱/۱۱/٢۳ :: ۱۳٩۱/۱۱/٢۳
» وقتی نوبت ماست آسمون جایی نداره :: ۱۳٩۱/۱۱/٢۳
» لام تا کـام حرفی نمیزند :: ۱۳٩۱/۱۱/٢٢
» دستم را بگیر :: ۱۳٩۱/۱۱/٢٢
» من کنده شدم :: ۱۳٩۱/۱۱/٢٢
» دوباره باز میگردانمت به قاب عکس :: ۱۳٩۱/۱۱/٢۱
» ماهیگیر دلش سوخت :: ۱۳٩۱/۱۱/٢۱
» ارتفاع دلتنگیم :: ۱۳٩۱/۱۱/٢۱
» چراغهای بی احساس خیابان :: ۱۳٩۱/۱۱/٢۱
» سادگی کودکانه ام را می بینی؟!!!!! :: ۱۳٩۱/۱۱/۱٩
» آدم را مچاله می کند، :: ۱۳٩۱/۱۱/۱٩
» سختی ها نمک زندگــــــی است :: ۱۳٩۱/۱۱/۱٩
» "مقصود تویی کعبه و بتخانه بهانه" :: ۱۳٩۱/۱۱/۱٩
» ۱۳٩۱/۱۱/۱٩ :: ۱۳٩۱/۱۱/۱٩
» سهــم من از دنیــــــــــــا :: ۱۳٩۱/۱۱/۱٩
» اسمـــــت چی بــــــود؟؟؟ :: ۱۳٩۱/۱۱/۱۸
» عجایب عشــق :: ۱۳٩۱/۱۱/۱۸
» یک شب زمستانی؛ :: ۱۳٩۱/۱۱/۱۸
» جعبة‌ طلائی خرافات :: ۱۳٩۱/۱۱/۱٦
» یک طرفم سرخ شد….! :: ۱۳٩۱/۱۱/۱٤
» مردان هم قلب :: ۱۳٩۱/۱۱/۱٤
» خدایا حواست هست؟! :: ۱۳٩۱/۱۱/۱٤
» نه برای تو… :: ۱۳٩۱/۱۱/۱۱
» قرص اعصاب میخورم :: ۱۳٩۱/۱۱/۱۱
» دلم لک زده :: ۱۳٩۱/۱۱/٩
» واقعیت و طرز فکر من :: ۱۳٩۱/۱۱/٥
» زیاد عجله نکن… :: ۱۳٩۱/۱۱/٥
» دلِ مایه دار :: ۱۳٩۱/۱۱/٥
» بى “تو” :: ۱۳٩۱/۱۱/۳
» انقدر “شیرین” میشوی :: ۱۳٩۱/۱٠/٢٩
» صدقه عمر را زیاد میکند :: ۱۳٩۱/۱٠/٢٩
» مترسک :: ۱۳٩۱/۱٠/٢٩
» پیچک اغوشت :: ۱۳٩۱/۱٠/٢٧
» فلسفه نباف شاعر. :: ۱۳٩۱/۱٠/٢٧
» این است خاصیت عشق یک طرفه :: ۱۳٩۱/۱٠/٢٧
» دلم بود …. :: ۱۳٩۱/۱٠/٢٧
» دسترس :: ۱۳٩۱/۱٠/٢٤
» ۱۳٩۱/۱٠/٢۱ :: ۱۳٩۱/۱٠/٢۱
» بچه دار شدم :: ۱۳٩۱/۱٠/٢۱
» خودم دستاشو میبوسم :: ۱۳٩۱/۱٠/٢٠
» روی خوش :: ۱۳٩۱/۱٠/٢٠
» خبر از من داری؟… :: ۱۳٩۱/۱٠/٢٠
» اتفاق های خوب :: ۱۳٩۱/۱٠/۱۱
» خدا را دوست دارم زیرا.... :: ۱۳٩۱/۱٠/۱۱
» خرابش کردی :: ۱۳٩۱/۱٠/۱٠
» بدبیاری :: ۱۳٩۱/۱٠/۱٠
» اتوبوس های شهر :: ۱۳٩۱/۱٠/۸
» شاطر :: ۱۳٩۱/۱٠/۸
» ادم باش :: ۱۳٩۱/۱٠/۸
» دلم خوش بود : :: ۱۳٩۱/۱٠/۸
» ۱۳٩۱/۱٠/٦ :: ۱۳٩۱/۱٠/٦
» اجباری نیسـت به کار :: ۱۳٩۱/۱٠/۳
» به نسل های بعد بگویید … :: ۱۳٩۱/۱٠/۳
» جریان چیست :: ۱۳٩۱/۱٠/۳
» حالا چه کسی می خواهد !؟ :: ۱۳٩۱/۱٠/۱
» زندگیم گوشه دارد :: ۱۳٩۱/۱٠/۱
» چهارتا هم صحبت :: ۱۳٩۱/۱٠/۱
» تنهایی :: ۱۳٩۱/۱٠/۱
» آموخته ام :: ۱۳٩۱/٩/۳٠
» حاشیه دفترش نوشت :: ۱۳٩۱/٩/۳٠
» صدای دهل :: ۱۳٩۱/٩/۳٠
» کولی :: ۱۳٩۱/٩/۳٠
» چه با اراده :: ۱۳٩۱/٩/٢۸
» هیـــچ نگاهــــی :: ۱۳٩۱/٩/٢۸
» گرسنه و آزاد :: ۱۳٩۱/٩/٢۸
» هرزه های بی احساس :: ۱۳٩۱/٩/٢٦
» داس ها :: ۱۳٩۱/٩/٢٦
» زنان پایین شهر :: ۱۳٩۱/٩/٢٦
» مزخرف :: ۱۳٩۱/٩/٢۳
» کات :: ۱۳٩۱/٩/٢۳
» رد پای مرگ :: ۱۳٩۱/٩/٢۳
» تولدش مبارک :: ۱۳٩۱/٩/٢٢
» تولد :: ۱۳٩۱/٩/٢٢
» رویا دیدن بس است :: ۱۳٩۱/٩/٢۱
» آدم های ساده … :: ۱۳٩۱/٩/٢۱
» ۱۳٩۱/٩/٢۱ :: ۱۳٩۱/٩/٢۱
» تو دلت شماره چنده ؟؟؟ :: ۱۳٩۱/٩/٢۱
» کویر باور :: ۱۳٩۱/٩/٢۱
» تو آسون رد شدی رفتی تو کوران غم و سختی :: ۱۳٩۱/٩/۱٧
» حرفهای زیادی بلد نیستم … :: ۱۳٩۱/٩/۱٧
» عمد و اتفاقی :: ۱۳٩۱/٩/۱٧
» دلت را به هر کسی نسپار :: ۱۳٩۱/٩/۱٧
» فتوشاپ :: ۱۳٩۱/٩/۱۳
» اعتماد :: ۱۳٩۱/٩/۱۳
» حق نداری :: ۱۳٩۱/٩/٩
» مشترکِـ موردِ نظـ✘ـر :: ۱۳٩۱/٩/٩
» پسرکی نابینا :: ۱۳٩۱/٩/٩
» حصار کوتاه دلم :: ۱۳٩۱/٩/٩
» حکمتیست :: ۱۳٩۱/٩/٩
» ایرونیها تو اون دنیا :: ۱۳٩۱/٩/٦
» دلگیر می شوم :: ۱۳٩۱/٩/٦
» بی هیچ امیدی :: ۱۳٩۱/٩/٦
» تاحالا شده :: ۱۳٩۱/٩/٦
» ۱۳٩۱/۸/۳٠ :: ۱۳٩۱/۸/۳٠
» ۱۳٩۱/۸/۳٠ :: ۱۳٩۱/۸/۳٠
» بند دل :: ۱۳٩۱/۸/۳٠
» ۱۳٩۱/۸/٢٩ :: ۱۳٩۱/۸/٢٩
» رقیه(ع) :: ۱۳٩۱/۸/٢٩
» چکه :: ۱۳٩۱/۸/٢٧
» چشم های توست :: ۱۳٩۱/۸/٢٧
» ۱۳٩۱/۸/٢٧ :: ۱۳٩۱/۸/٢٧
» بی خیال دنیا :: ۱۳٩۱/۸/٢۳
» ۱۳٩۱/۸/٢۳ :: ۱۳٩۱/۸/٢۳
» ولتون میکنه :: ۱۳٩۱/۸/٢۳
» مشق دبستان :: ۱۳٩۱/۸/٢۳
» ۱۳٩۱/۸/٢۳ :: ۱۳٩۱/۸/٢۳
» استخاره :: ۱۳٩۱/۸/٢۱
» می دوزم :: ۱۳٩۱/۸/٢۱
» دل و دست :: ۱۳٩۱/۸/۱٧
» ۱۳٩۱/۸/۱۳ :: ۱۳٩۱/۸/۱۳
» اگه میخوای :: ۱۳٩۱/۸/۱۳
» نمیشه :: ۱۳٩۱/۸/۱۳
» بی جنبه :: ۱۳٩۱/۸/٧
» گم می شوم :: ۱۳٩۱/۸/٧
» عرفه :: ۱۳٩۱/۸/٤
» ۱۳٩۱/۸/٢ :: ۱۳٩۱/۸/٢
» از دهن می افتم :: ۱۳٩۱/۸/۱
» عشق یک طرفه :: ۱۳٩۱/٧/٢٧
» به شماره می افتد :: ۱۳٩۱/٧/٢٥
» وابستگی ها :: ۱۳٩۱/٧/٢٥
» شجاعت :: ۱۳٩۱/٧/٢٥
» دیو عاشق :: ۱۳٩۱/٧/٢٠
» جدایی چه اسون منو میکشه :: ۱۳٩۱/٧/۱٥
» دست خودم نیست :: ۱۳٩۱/٧/۱٢
» پیله :: ۱۳٩۱/٧/۱٢
» ۱۳٩۱/٧/٦ :: ۱۳٩۱/٧/٦
» یه بغض کهنه :: ۱۳٩۱/٧/٦
» ۱۳٩۱/٦/٢٩ :: ۱۳٩۱/٦/٢٩
» فاصله ی پلک :: ۱۳٩۱/٦/٢۸
» بیچاره رفتگر :: ۱۳٩۱/٦/٢۸
» صــداقـتــــــ :: ۱۳٩۱/٦/٢٥
» دلیل سرگیجه هام :: ۱۳٩۱/٦/٢٥
» اشغــالگــری . . . :: ۱۳٩۱/٦/٢٥
» شانه هایت را برای گریه کردن دوست دارم دوست دارم :: ۱۳٩۱/٦/٢٠
» سیاه ام میکرد... :: ۱۳٩۱/٦/٢٠
» دیگری تو را دارد :: ۱۳٩۱/٦/٢٠
» آهای تموم زندگیم :: ۱۳٩۱/٦/۱٦
» خیانت است به تو :: ۱۳٩۱/٦/۱٥
» نامرد ها :: ۱۳٩۱/٦/۱٥
» سکوت مرگبارم :: ۱۳٩۱/٦/۱٤
» فقط تو را :: ۱۳٩۱/٦/٩
» لعنتی دوست داشتنی :: ۱۳٩۱/٦/٩
» نمی دانی :: ۱۳٩۱/٦/٩
» انگاری تو تنگ این دنیا جای یه ماهیه :: ۱۳٩۱/٦/٩
» گناهی ندارم ولی قسمت اینه :: ۱۳٩۱/٦/٩
» من نه شاهزاده ی عشقم ، نه شهاب آسمونم :: ۱۳٩۱/٦/٦
» خیال آغوشت :: ۱۳٩۱/٦/٦
» گاهی فرار می کنم :: ۱۳٩۱/٦/٦
» فرسنگ ها دور از آغوشش :: ۱۳٩۱/٦/٤
» نه گـُـرگی به گــَـله ات میزند :: ۱۳٩۱/٦/٤
» سری را که درد نمیکند دست مال نمیبندند :: ۱۳٩۱/٦/٤
» به تو برسم :: ۱۳٩۱/٥/۳۱
» رُخت :: ۱۳٩۱/٥/۳۱
» پس می زند! :: ۱۳٩۱/٥/۳۱
» قلب کال :: ۱۳٩۱/٥/۳۱
» با تو شروع شد همه چی :: ۱۳٩۱/٥/۳۱
» گُنه از جانب ما نیس :: ۱۳٩۱/٥/٢٧
» آی زمونه بیا بیخیال ما شو :: ۱۳٩۱/٥/٢٥
» نمیرسم :: ۱۳٩۱/٥/٢٥
» لباس مرغ عشق :: ۱۳٩۱/٥/٢۳
» یادگاری توست :: ۱۳٩۱/٥/٢۳
» این اسمش دلــــــه ! :: ۱۳٩۱/٥/٢٠
» شایدم هیچوقت نبینی :: ۱۳٩۱/٥/٢٠
» استعداد عجیبی :: ۱۳٩۱/٥/٢٠
» تـوهم :: ۱۳٩۱/٥/۱٦
» سر راهمان قرار نده :: ۱۳٩۱/٥/۱۳
» پس دلم چه می شود؟؟؟ :: ۱۳٩۱/٥/۱۳
» ۱۳٩۱/٥/۱٢ :: ۱۳٩۱/٥/۱٢
» ۱۳٩۱/٥/۱٢ :: ۱۳٩۱/٥/۱٢
» حیف :: ۱۳٩۱/٥/۱٠
» از اولش هیچکی نبود :: ۱۳٩۱/٥/۱٠
» ایا تو چنان که می نمایی هستی؟ :: ۱۳٩۱/٥/٦
» اخرالامر گل کوزه گران خواهی شد :: ۱۳٩۱/٥/٦
» افسوس :: ۱۳٩۱/٥/۳
» پرنده وماهی :: ۱۳٩۱/٥/۳
» از بس خوابت را دیده ام :: ۱۳٩۱/٤/۳٠
» دلم کار دست است :: ۱۳٩۱/٤/٢۸
» سر به هوایت :: ۱۳٩۱/٤/٢۸
» نمک بر زخم :: ۱۳٩۱/٤/٢۸
» ۱۳٩۱/٤/٢٧ :: ۱۳٩۱/٤/٢٧
» یادم کن دوست من :: ۱۳٩۱/٤/٢٤
» پیش دنیا کم نیارم :: ۱۳٩۱/٤/٢٤
» تلخی “تنهایی :: ۱۳٩۱/٤/٢٤
» ۱۳٩۱/٤/٢٤ :: ۱۳٩۱/٤/٢٤
» ۱۳٩۱/٤/٢٤ :: ۱۳٩۱/٤/٢٤
» این جاده که زیر پای تو نشسته بود!... :: ۱۳٩۱/٤/٢٠
» ۱۳٩۱/٤/٢٠ :: ۱۳٩۱/٤/٢٠
» خدا بازیچه ای شد :: ۱۳٩۱/٤/٢٠
» یه احساس دیگست :: ۱۳٩۱/٤/۱۸
» ای دیر بدست آمده بس زود برفتی :: ۱۳٩۱/٤/۱٥
» به هوای تـــــو! :: ۱۳٩۱/٤/۱٥
» ای کاش خــــــــــــدا کاری بکند !! :: ۱۳٩۱/٤/۱٥
» خوشا به حال کلاغان قیل و قال پرست :: ۱۳٩۱/٤/۱٥
» ۱۳٩۱/٤/۱٢ :: ۱۳٩۱/٤/۱٢
» عشق پنهان :: ۱۳٩۱/٤/۱٠
» مثل بچه ها :: ۱۳٩۱/٤/۸
» ۱۳٩۱/٤/۸ :: ۱۳٩۱/٤/۸
» سنت که بالا می رود، کلی دوستت دارم پیشت مانده… :: ۱۳٩۱/٤/٧
» میدانم که نمیدانی :: ۱۳٩۱/٤/٧
» عشق تازه :: ۱۳٩۱/٤/٧
» بگذار قلم را به غزل بسپارم :: ۱۳٩۱/٤/٧
» با دل من دربه در شه :: ۱۳٩۱/٤/٧
» ۱۳٩۱/٤/٥ :: ۱۳٩۱/٤/٥
» نگید دیگه غمگینه :: ۱۳٩۱/٤/۳
» شیوه هایی برای دیوانه کردن خانم ها !! :: ۱۳٩۱/٤/۳
» طواف اب :: ۱۳٩۱/٤/۳
» ای پر پرواز تو دستان تو :: ۱۳٩۱/٤/۳
» ۱۳٩۱/۳/۳۱ :: ۱۳٩۱/۳/۳۱
» طاق زدم بهشت را با آغوشت :: ۱۳٩۱/۳/۳۱
» ارزش قلب من :: ۱۳٩۱/۳/۳۱
» دلتنگی :: ۱۳٩۱/۳/۳۱
» خسته ام خسته :: ۱۳٩۱/۳/۳٠
» حوای چشمای من :: ۱۳٩۱/۳/٢٩
» بی راهه ها :: ۱۳٩۱/۳/٢۳
» گل عشق :: ۱۳٩۱/۳/٢۳
» حبابی بر آب :: ۱۳٩۱/۳/۱٢
» مرغ عشق تنهای دلم :: ۱۳٩۱/۳/۱۱
» ۱۳٩۱/۳/۱۱ :: ۱۳٩۱/۳/۱۱
» میشه گفت خداحافظ :: ۱۳٩۱/۳/٦
» بی جایی :: ۱۳٩۱/۳/٥
» داغ تازه :: ۱۳٩۱/۳/٤
» آدم را خفه کنند :: ۱۳٩۱/۳/٤
» کلبه ی محقر :: ۱۳٩۱/۳/٤
» غصه داره دخل منو میاره :: ۱۳٩۱/۳/٢
» تو مرا فراموش نکن :: ۱۳٩۱/٢/۳۱
» دبسردگی :: ۱۳٩۱/٢/۳۱
» از من چه می ماند :: ۱۳٩۱/٢/٢٩
» از زندگی سیرم :: ۱۳٩۱/٢/٢۸
» رو سیاهی :: ۱۳٩۱/٢/٢۸
» دوستان من :: ۱۳٩۱/٢/٢۸
» نفست باران است :: ۱۳٩۱/٢/٢٧
» دستور زبان عشق :: ۱۳٩۱/٢/٢٧
» قلبت خواب می رود :: ۱۳٩۱/٢/٢٧
» عشق مور :: ۱۳٩۱/٢/٢٦
» گل گرفتمش :: ۱۳٩۱/٢/٢٦
» گل آفتابگردان :: ۱۳٩۱/٢/٢٥
» من به آن محتاجم ! :: ۱۳٩۱/٢/٢٥
» چرا دیــــر کرده است؟ :: ۱۳٩۱/٢/٢٥
» کتاب آغوشت :: ۱۳٩۱/٢/٢٥
» دلِ سبــــــزم :: ۱۳٩۱/٢/٢٤
» گوجه فرنگی :: ۱۳٩۱/٢/٢۳
» تست هوش :: ۱۳٩۱/٢/٢۳
» حمـاقـت :: ۱۳٩۱/٢/٢٢
» هوایِ بی توئی :: ۱۳٩۱/٢/٢۱
» پستچی :: ۱۳٩۱/٢/٢۱
» گـل یا پــوچ؟ :: ۱۳٩۱/٢/٢٠
» بند بند وجودمــــ ـــ ـ :: ۱۳٩۱/٢/٢٠
» رخت های دلتنگی :: ۱۳٩۱/٢/۱٩
» عطر بوسه :: ۱۳٩۱/٢/۱٩
» بهترین جای دنیا :: ۱۳٩۱/٢/۱٩
» بد حجاب :: ۱۳٩۱/٢/۱٧
» خیلی سخته :: ۱۳٩۱/٢/۱٦
» جداییییییییی :: ۱۳٩۱/٢/۱٦
» لیلا واقعی :: ۱۳٩۱/٢/۱٥
» جوانی :: ۱۳٩۱/٢/۱۳
» کمک :: ۱۳٩۱/٢/۱٢
» دلتنگی و دلواپسی :: ۱۳٩۱/٢/۱۱
» باز امشب ای ستاره تابان نیامدی :: ۱۳٩۱/٢/۱۱
» فرق زمین خوردن پسرا و دخترا :: ۱۳٩۱/٢/٩
» فرشته مهربون :: ۱۳٩۱/٢/٧
» زندگی اتفاق غریبی است… :: ۱۳٩۱/٢/٤
» دلتنگ :: ۱۳٩۱/٢/۳
» خیال خام :: ۱۳٩۱/٢/۳
» خوشی :: ۱۳٩۱/٢/٢
» آن شب باران می بارید… :: ۱۳٩۱/٢/٢
» چرا دوستم داری :: ۱۳٩۱/۱/۳۱
» دختر نابینا :: ۱۳٩۱/۱/۳۱
» عکس گرفتن خدا :: ۱۳٩۱/۱/۳٠
» چرا عشقمو نخواست :: ۱۳٩۱/۱/٢٩
» دلم بشکنه :: ۱۳٩۱/۱/٢٩
» با تو شروع شد :: ۱۳٩۱/۱/٢٩
» بهانه است :: ۱۳٩۱/۱/٢٩
» دخترک سی دی فروش :: ۱۳٩۱/۱/٢٧
» گفتم که دوستت دارم :: ۱۳٩۱/۱/٢٧
» خوب من :: ۱۳٩۱/۱/٢٥
» نبودنـ بــے دلیل :: ۱۳٩۱/۱/٢٤
» شوخی زیبایی :: ۱۳٩۱/۱/٢٤
» زن خیابانی :: ۱۳٩۱/۱/٢٤
» بچگی و بزرگی :: ۱۳٩۱/۱/٢۳
» قلب عاشق :: ۱۳٩۱/۱/٢٢
» شب امتحان :: ۱۳٩۱/۱/٢٠
» عاشق مشوید اگر توانید :: ۱۳٩۱/۱/٢٠
» سنگ مزار :: ۱۳٩۱/۱/۱٩
» خونه ی خدا :: ۱۳٩۱/۱/۱۸
» گفت و گو با خدا :: ۱۳٩۱/۱/۱۸
» زندگی اجبار است. :: ۱۳٩۱/۱/۱٧
» منشور بین المللی حقوق آقایان در برابر همسرانشان :: ۱۳٩۱/۱/۱٧
» پیر مرد عاشق :: ۱۳٩۱/۱/۱٦
» پیر مرد عاشق(2) :: ۱۳٩۱/۱/۱٥
» سالروز شهادت حضرت فاطمه تسلیت باد :: ۱۳٩۱/۱/۱٥
» عیب رندان مکن ای زاهد پاکیزه سرشت :: ۱۳٩۱/۱/۱٥
» جملات کوتاه حضرت زهرا :: ۱۳٩۱/۱/۱٥
» پیر جوونی :: ۱۳٩۱/۱/۱٤
» مرد که گریه نمیکنه :: ۱۳٩۱/۱/۱۳
» متاهلها توجه کنن :: ۱۳٩۱/۱/۱۳
» اگه عاشقت نبودم :: ۱۳٩۱/۱/۱۳
» چقدر بیکاره دلم :: ۱۳٩۱/۱/۱٢
» وصیت نامه کوروش کبیر :: ۱۳٩۱/۱/۱۱
» شانه ات :: ۱۳٩۱/۱/۱٠
» انواع عشق :: ۱۳٩۱/۱/٩
» چه میکشم! :: ۱۳٩۱/۱/٩
» مرگ قو :: ۱۳٩۱/۱/٩
» عاشقانه طنز :: ۱۳٩۱/۱/٧
» اختلاس :: ۱۳٩۱/۱/٦
» شب پریشانی :: ۱۳٩۱/۱/٥
» سلام ای ناله ی بارون :: ۱۳٩۱/۱/٤
» امتحان عشق :: ۱۳٩۱/۱/٤
» پ نه پ :: ۱۳٩۱/۱/٤
» جملات عاشقانه مردان :: ۱۳٩۱/۱/۳
» توبه :: ۱۳٩٠/۱٢/٢٧
» زوج ژاپنی :: ۱۳٩٠/۱٢/٢٥
» معادله ریاضی عشق :: ۱۳٩٠/۱٢/٢٠
» خدا :: ۱۳٩٠/۱٢/۱٧
» روز عشق ایرانی :: ۱۳٩٠/۱٢/۱۳
» (لباس عید :: ۱۳٩٠/۱٢/٧
» ادم وحوا :: ۱۳٩٠/۱٢/٦
» از گل تا دل :: ۱۳٩٠/۱٢/٤
» جبرئیل و کافر :: ۱۳٩٠/۱٢/٢
» عشق :: ۱۳٩٠/۱٢/۱
درباره وبلاگ

دانشجوی مکانیک طراحی جامدات اهل اراک.مدل68 (12/31)که ..... هیچی بابا کلا ادم مزخرفیم
امکانات وب

» افراد آنلاین :
» بازدید امروز :
» بازدید دیروز :
» هفته گذشته :
» ماه گذشته :
» سال گذشته :
» کل بازدید :