پاییز
دستِ تابستان را با «مهر» می فشارد


هم چنان که اندوه...
قلبِ مرا

♥ ۱۳٩٤/٧/٢۸ ساعت ۸:۳٤ ‎ق.ظ توسط مهدی نصراللهی: نظرات ()

برای دلبســـتن باید دلت را به دلش گره بزنی …
یکی زیـــــــر .. یکی رو ….


مادر بزرگمـ می گفت :


" قالی دستبافت مرگـــ ندارد .."

♥ ۱۳٩٤/٧/٢۸ ساعت ۸:۳۱ ‎ق.ظ توسط مهدی نصراللهی: نظرات ()


من پسر کنیز زهرا،تو پسر خود زهرایی

 
من پریشون از این رسوایی،تو آقا تر از این حرفایی

♥ ۱۳٩٤/٧/٢۳ ساعت ٩:٤۸ ‎ق.ظ توسط مهدی نصراللهی: نظرات ()

 

 

امشب بزار از اشک خـالی شم


من عاشقم گریــه واسم خوبه

♥ ۱۳٩٤/٧/٢۳ ساعت ۱٢:٤٦ ‎ق.ظ توسط مهدی نصراللهی: نظرات ()

 

خسته شدم بس که

   دلم رنجید و خندیدم

♥ ۱۳٩٤/٧/٢۳ ساعت ۱٢:۳۳ ‎ق.ظ توسط مهدی نصراللهی: نظرات ()

رسیدن به تو آرزوی منه


کی به آرزوهای من میرسه

 

محسن یگانه - جاده

♥ ۱۳٩٤/٧/۱٤ ساعت ٢:٠٤ ‎ق.ظ توسط مهدی نصراللهی: نظرات ()

جدید ادم مزخرف تری شدم نسبت به قبل خدمت

امروز با هرکی  روبرو شدم دعوام شدحتی تو خونهناراحت

♥ ۱۳٩٤/٧/۱٠ ساعت ٧:۳٠ ‎ق.ظ توسط مهدی نصراللهی: نظرات ()

دلــــم گــرفـتـه اســت …

 

 نــه اینــکه کـسی کاری کــرده باشــد نــه …

 

 مــن آنقــدر آدم گــریــز شــده ام

 

کــه کـسی کارش بــه اطــرافــ مــن هــم نمی رســد..

 

دلــم گــرفتـه اســت که آنچــه هستــم را نـمی فــهمـند …

 

و آنچــه هـستـنـد را مــیپـذیــرم …

 

و دنیـا هــم بـه رویــش نمی آورد ایــن تنــاقــض را

♥ ۱۳٩٤/٧/۸ ساعت ٩:٠٦ ‎ق.ظ توسط مهدی نصراللهی: نظرات ()

 

پـــایــیـــز اســـتـــ ؛


انـــار نیــســتــم کــه بــرســم بــه دســـتــهــای تـــو


بــرگـــم…


پــر از اضـــطـــرابــ افـــتـــادنــــم...

♥ ۱۳٩٤/٧/۸ ساعت ٩:٠٢ ‎ق.ظ توسط مهدی نصراللهی: نظرات ()

 

اگه یه نفر ازت پرسید چقد دوسم داری ؟ نگو بی نهایت ! بگو اندازه ای که هستی.

 اگه پرسید تا کی دوسم داری ؟ نگو تا ابد ! بگو تا وقتی هستی

اگه پرسید چقد بهم اعتماد داری ؟ نگو اندازه چشام ! بگو به اندازه ای که بهم اطمینان میدی

 تا بدونه  تا وقتی با ارزشه که ، به ارزشات احتــــــــــــــــرام بذاره

♥ ۱۳٩٤/٧/۸ ساعت ۸:٥۸ ‎ق.ظ توسط مهدی نصراللهی: نظرات ()

تو خوشبخت می‌شی،به این شک نکن

به این بی‌تو تنهاترین شک نکن

همه حرفم اینه عزیزِ دلم

به رویات،به قلبت شک نکن

♥ ۱۳٩٤/٧/٤ ساعت ۸:٤٥ ‎ق.ظ توسط مهدی نصراللهی: نظرات ()

 

خوش به حال انارها و انجیرها؛

دلتنگ که می شوند می ترکند ...

 

مهدی اخوان ثالث

♥ ۱۳٩٤/٧/٤ ساعت ۸:۳۸ ‎ق.ظ توسط مهدی نصراللهی: نظرات ()

 

 

” ماه همیشه پشت ابر نمیماند ”

گاهی پشت پلکهای تو

روی شانه من بخواب میرود

♥ ۱۳٩٤/٧/٢ ساعت ٩:٥٥ ‎ق.ظ توسط مهدی نصراللهی: نظرات ()

 

 

ﺻﺪﺍﯾﺖ ﺭﺍ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻡ

ﺑﮕﻮ … ﻓﻘﻂ ﺑﮕﻮ

ﭼــﻪ ﻓـــﺮﻕ ﺩﺍﺭﺩ

ﺍﺯ ﻣـــﻦ ، ﺍﺯ ﺗـــﻮ

ﺍﺯ ﺑــــﺎﺭﺍﻥ

ﺩﺭ ﺁﻏــﻮﺷــﻢ ﺑــﮕــﯿــﺮ ﻭ ﺩﺭ ﮔــﻮﺷــﻢ

ﺍﺯ ﻣـــﺎﻧـــﺪﻥ ﺑــﮕـــﻮ

ﺍﺯ ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﻡ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﮕﻮ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺷﻨﯿﺪﻧﺶ ﺩﻟﻢ ﺑﺮﯾﺰﺩ !!

ﮔـــﻮﻧـــﻪ ﻫــﺎﯼ ﺧــﺠــﺎﻟــﺘــﯽ ﯾــﻢ ﺭﻧــﮓ ﺑــﮕــﯿــﺮﺩ

ﺍﺯ ﺩﻟﺒﺮﯼ ﭼﺸﻤﻬﺎﯾﺖ ﺑﮕﻮ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺩﻟﻢ ﺭﺍ ﻫﻮﺍﯾﯽ ﮐﺮﺩﻩ

ﺍﺯ ﻫــﺮﭼــﻪ ﺧــﻮﺩﺕ ﻣــﯿــﺨــﻮﺍﻫـﯽ

ﺍﺯ ﺧـــﻮﺩﺕ ﺑـــﮕـــﻮ

ﭼـــﻪ ﻓــﺮﻕ ﺩﺍﺭﺩ ﺍﺯ ﭼـــﻪ

ﻓـــﻘــــﻂ ﺑـــﮕــــﻮ

ﺣـــﺮﻑ ﺑـــﺰﻥ

ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ﺻﺪﺍﯾﺖ ﺭﺍ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻡ

♥ ۱۳٩٤/٧/٢ ساعت ٩:٥٤ ‎ق.ظ توسط مهدی نصراللهی: نظرات ()